Мемоари
Съюз на физиците в България
Bulgarian English
По повод 120 годишнината от рождението на академик Георги Наджаков
НАЧАЛО
ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ
2 и 3 СЪОБЩЕНИЕ
РЕЗЮМЕТА
ПРОГРАМА
ДОКЛАДИ

Р Е З Ю М Е Т А

PDF файл с получените резюмета

Поканени доклади

 1. С. Марков, Институт по математика и информатика, БАН
  Български учители и учени около Освобождението

 2. И. Тодоров, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН
  М. Бушев, Институт по Физика на твърдото тяло – БАН
  Галилей и Кеплер от средновековието към модерността на ХХ век

 3. Л. Спасов, Институт по физика на твърдото тяло – БАН
  Приноси на физиката в изследванията и технологичното развитие на кварца и кварцовите прибори в България

Доклади

 1. С. Забунов, СУ
  Българският компютър BRC4: От историята към обучението по физика и информационни технологии

 2. И. Азманов
  Георги Наджаков – член на Академията на науките на СССР

 3. А. Карастоянов, Технически университет, София
  Неравният път към реалността

 4. И. Азманов
  Още за физикът Наджаков

 5. Н. Нанчева
  Страници от историята на обучението по физика в Русенския университет

 6. Н. Балабанов
  Обединителната роля на физиката в културата

 7. Алексей Стоев, Институт за космически изследвания и технологии – БАН, Филиал Стара Загора
  Пенка Стоева, Институт за космически изследвания и технологии – БАН, Филиал Стара Загора
  Явор Чапанов, Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София
  Използване на изкуствени спътници на Земята за изследване на високата атмосфера (исторически обзор)

 8. Пенка Стоева, Институт за космически изследвания и технологии – БАН, Филиал Стара Загора
  Алексей Стоев, Институт за космически изследвания и технологии – БАН, Филиал Стара Загора
  Я. Шопов, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Физически факултет
  Наблюдения на пълни слънчеви затъмнения: национални програми и основни научни резултати

 9. Г. Камишева, Институт по физика на твърдото тяло – БАН
  А. Камишев
  Исторически методи за измерване на разстояния

 10. С. Балабанов, Институт по физика на твърдото тяло, БАН
  Творческото “хоби“ на бележития учен акад. Г. Наджаков

 11. М. Замфиров, Факултет по начална и предучилищна педагогика, СУ
  Исторически предпоставки за внедряването и развиването на обучението по информатика в българските училища

Постери

 1. В. Андреев, Национален институт по метеорология и хидрология, БАН
  История на българската метеорологична и хидрометеорологична служба

 2. В. Андреев, Национален институт по метеорология и хидрология, БАН
  Начало на авиацията и авиационната метеорология в България

 3. И. Азманов
  Георги Наджаков и политическата опасност над него

 4. И. Азманов
  Как е създаден интернет

 5. И. Азманов
  Кибернетиката се създаде с помощта на двама българи

 6. И. Азманов
  Сър Исак Нютон и измамата с ябълката

 7. И. Азманов
  Първата радиационна фотография

 8. И. Азманов
  Професор Бахметиев и княз Фердинанд

 9. И. Азманов
  Генетика на гениалността при Вавилови

 10. И. Азманов
  За братовчедите Курчатови

Срокът за подаване на заявка и представяне резюме на доклад в секцията по история на физиката е 31 юли 2016 г.

Начало

Музей по история на физическите науки в България
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ"
Българска Академия на Науките
бул. Цариградско шосе 72, София 1784
Тел.: +359 (0)2 979 58 31; GSM +359 (0)899 75 05 90
Факс: +359 (0)2 416 93 57
E-mail: gkamish@issp.bas.bg

Създаден: 18 февруари 2016 г.
Променен: 30 януари 2017 г.