Мемоари
Съюз на физиците в България
Bulgarian English
По повод 120 годишнината от рождението на академик Георги Наджаков
НАЧАЛО
ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ
2 и 3 СЪОБЩЕНИЕ
РЕЗЮМЕТА
ПРОГРАМА

Второ съобщение

Третият конгрес по физика ще се проведе от 29.09 до 02.10.2016 година в София. Работният език е български.

Крайният срок за подаване на заявка и представяне резюме на доклад в секцията по история на физиката е 31 юли 2016 г. Резюметата на доклади, получени след обявения срок ще бъдат включени в програмата, но няма да могат да бъдат отпечатани.

Таксата за участие е 50 лева, като за членовете на Съюза на физиците в България е 40 лева. За пенсионери, студенти, докторанти и ученици таксата е 20 лв. Парите трябва да се преведат по сметка: IBAN: BG91FINV91501215737609 BIC: FINVBGSF

Връзки към секциите по Математическа физика и Теоретична физика

Трето съобщение

Начало

Музей по история на физическите науки
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ"
Българска Академия на Науките
бул. Цариградско шосе 72, София 1784
Тел.: +359 (0)2 979 58 31; GSM +359 (0)899 75 05 90
Факс: +359 (0)2 416 93 57
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
Skype: physmuseum

Създаден: 18 февруари 2016 г.
Променен: 14 септември 2016 г.