Мемоари
Съюз на физиците в България
Bulgarian English
По повод 120 годишнината от рождението на академик Георги Наджаков
НАЧАЛО
ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ
2 и 3 СЪОБЩЕНИЕ
РЕЗЮМЕТА
ПРОГРАМА

ПРОГРАМА
Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе № 147

Програма на секция 12 История на физиката
Програма на Конгреса доклади, постери
Програма на: 3 секция; 4 секция; 5 секция; 6 секция; 7 секция; 8 секция; 9 секция; 10 секция; 11 секция

29 септември 2016, зала Вихрен

09:00 – 09:45 РЕГИСТРАЦИЯ

09:45 – 10:30 ОТКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА

Първа пленарна сесия
Председател проф. Иван Лалов

10:30 – 11:00 А.Г. Петров (председател на СФБ)
       Жалони на българската физика след втория конгрес по физически науки

11:00 – 11:30 Хассан Шамати
       Проектът “Инера”

11:30 – 12:00 Димитър Цонев
       Циклотронна лаборатория в ИЯИЯЕ-БАН

12:00 – 12:30 Лозан Спасов
       Приноси на физиката в изследванията и технологичното развитие на кварца и кварцовите прибори в България

12:30 – 13:00 Михаил Недялков
       [M.H. Nedjalkov, J.Weinbub, I. Dimov, S. Selberherr]
Signed Particle Interpretation for Wigner-Quantum Electron Evolution

Втора пленарна сесия
Председател: проф. Ана Георгиева

13:40 – 14:10 Светлана Пачева
       [E. Guendelman, E. Nissimov, S. Pacheva]:
       Natural Dynamical Generation of Electro-Weak Spontaneous Symmetry Breaking in the Post-Inflationary Universe

14:10 – 14:40 Евгени Попов
       [E. Popov, A.-L. Fehrembach, N. Rassem]:
       Mode-in-the-Box via Mode-on-the-Box

14:40 – 15:00 Пламен Данков
       [П. Данков, В. Василев]:
       Космически технологии за микро и нано спътници Новото интердисциплинарно предизвикателство пред ФзФ на СУ

2 октомври 2016, зала Руен
Първа работна сесия
Председател на заседанието: проф. дмн Светослав Марков

12:50 – 13:20 И. Тодоров, ИЯИЯЕ – БАН
       М. Бушев, ИФТТ – БАН
       (12:Л2) Галилей и Кеплер от средновековието към модерността на ХХ век (пленарен доклад)

13:20 – 13:40 Н. Балабанов, почетен професор, Пловдивски университет
       (12:Д1) Обединителната роля на физиката в културата

13:40 – 14:00 Н. Нанчева, Русенски университет
       (12:Д2) Страници от историята на обучението по физика в Русенския университет

14:00 – 14:20 А. Карастоянов, Технически университет, София
       (12:Д3) Неравният път към реалността

14:20 – 14:40 А. Стоев, П. Стоева, ИКИТ – БАН, Стара Загора
       Я. Чапанов, НИГГГ – БАН
       (12:Д4) Използване на изкуствени спътници на Земята за изследване на високата атмосфера (исторически обзор)

14:40 – 15:00 П. Стоева, А. Стоев, ИКИТ – БАН, Стара Загора
       Я. Шопов, СУ, ФзФ
       (12:Д5) Наблюдения на пълни слънчеви затъмнения: национални програми и основни научни резултати

15:00 – 15:20 Г. Камишева, Институт по физика на твърдото тяло – БАН
       А. Камишев
       (12:Д6) Исторически методи за измерване на разстояния

15:20 – 15:30 Кафе пауза

2 октомври 2016, зала Руен
Втора работна сесия
Председател на заседанието: чл.-кор. Лозан Спасов

15:30 – 16:00 С. Марков, Институт по математика и информатика, БАН
       (12:Л3) Български учители и учени около Освобождението (пленарен доклад)

16:00 – 16:20 И. Азманов
       (12:Д7) Още за физика Наджаков

16:20 – 16:40 С. Балабанов, ИФТТ, БАН
       (12:Д8) Творческото “хоби“ на бележития учен акад. Г. Наджаков

16:40 – 17:00 И. Азманов
       (12:Д9) Академик Георги Наджаков – член на Академията на Науките на СССР

17:00 – 17:20 С. Забунов, Физически факултет, Софийски университет
       (12:Д10) Българският компютър BRC4: От историята към обучението по физика и информационни технологии

17:20 – 17:40 М. Замфиров, Факултет по начална и предучилищна педагогика, Софийски университет
       (12:Д11) Исторически предпоставки за внедряването и развиването на обучението по информатика в българските училища

2 октомври 2016 10:00 - 12:00
Постерна сесия
Председател: доц. д-р Милен Замфиров

10:00 – 12:00 В. Андреев, НИМХ, БАН
       (12:Р1) История на българската метеорологична и хидрометеорологична служба
       (12:Р2) Начало на авиацията и авиационната метеорология в България

10:00 – 12:00 И. Азманов
       (12:Р3) Как се създаде интернет
       (12:Р4) Физикът Георги Наджаков и политическата опасност над него
       (12:Р5) Кибернетиката се създаде с помощта на двама българи
       (12:Р6) Първата радиационна фотография
       (12:Р7) Генетика на гениалността при Вавилови
       (12:Р8) Сър Исак Нютон и измамата с ябълката
       (12:Р9) За братовчедите Курчатови
       (12:Р10) Професор Бахметиев и княз Фердинанд

Начало

Музей по история на физическите науки
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ"
Българска Академия на Науките
бул. Цариградско шосе 72, София 1784
Тел.: +359 (0)2 979 58 31; GSM +359 (0)899 75 05 90
Факс: +359 (0)2 416 93 57
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
Skype: physmuseum

Създаден: 11 август 2016 г.
Променен: 18 септември 2016 г.