Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 3.8.2015
Променен: 4.8.2015

Биография
Публикации
Книги    Статии    Доклади    Ръкописи
Филми

Исторически

Документални

д-р ГАНКА КАМИШЕВА
Споменът
Исторически филм


Споменът І
18.V.2009 г. (5:17)

Споменът ІІ
21.IV.2009 г. (4:24)

Споменът ІІІ
22.IV.2009 г. (6:01)


Споменът ІV
30.IV.2009 г. (5:47)

Споменът V
30.IV.2009 г. (5:04)

Споменът VI
7.V.2009 г. (5:48)


Споменът VIІ
7.V.2009 г. (7:03)

Споменът VIІІ
8.V.2009 г. (6:15)

Споменът IХ
9.V.2009 г. (7:12)

Начало