Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Конгрес2016
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 4.04.2012
Променен: 31.3.2016

Хронология
Исторически
Документални
Чужди

Х Р О Н О Л О Г И Я

Исторически филми

 1. 2010 Фотоелектрети

 2. 2009 Споменът за Милко Борисов (44:44)

  Споменът І 18.V.2009 г. (5:17)

  Споменът ІІ 21.IV.2009 г. (4:24)

  Споменът ІІІ 22.IV.2009 г. (6:01)

  Споменът ІV 30.IV.2009 г. (5:47)

  Споменът V 30.IV.2009 г. (5:04)

  Споменът VI 7.V.2009 г. (5:48)

  Споменът VIІ 7.V.2009 г. (7:03)

  Споменът VIІІ 8.V.2009 г. (6:15)

  Споменът IХ 9.V.2009 г. (7:12)

 3. 2008 Музей на физиката в България

Документални филми

 1. 18 март 2016 г. Академик Никола Съботинов, Лазери с пари на меден бромид – от изобретението през изследването до индустрията, Българска търговско промишлена палата

 2. 18 март 2016 г. Чл.-кор. Лозан Спасов, Изследване и внедряване на кварцови резонатори в България, Българска търговско промишлена палата

 3. 25 ноември 2015 г. Академик Никола Съботинов, Лазер с пари на меден бромид – от изобретението през изследването до производството, доклад в Големия салон на БАН

 4. 24 януари 2014 г. Институтски конкурс за най-добър научен резултат през 2013 година, Открито заседание на Научния съвет, ИФТТ, зала 300

 5. 8 февруари 2013 г. Акад. Александър Держански на 80 години, тържествено заседание на Отделението по физико-математически науки, Големия салон на БАН

 6. Акад. Александър Держански, 130 години БАН, 1999 г. БНТ, Канал 1 (0:24:21)

 7. Документален филм за Георги Наджаков, 1980 (10:05)

 8. Г. Наджаков, Изказване, 1976 г.

  Ние помним Марин Митов
  Мемориална сесия ИФТТ – БАН
  9 ноември 2011 г.

 9. К. Маринова, Пенливост

 10. К. Маринова, Пенливост представяне

 11. П. Кралчевски, Хидрофобин

 12. С. Димитрова, Циркониеви изотопи(11:39)

 13. С. Димитрова, Циркониеви изотопи Дискусия (3:17)

 14. Й. Маринов, Флексоелектрична нестабилност (9:11)

 15. Й. Маринов, Флексоелектрооптични изследвания (12:41)

 16. Й. Маринов, Флексоелектрооптични изследвания Дискусия (3:01)

 17. Д. Узунов, Диамагнитни критични сингулярности (15:40)

 18. К. Антонова, Електрооптика (5:26)

 19. К. Антонова, Електрооптика Дискусия (2:54)

  От Ръдърфорд до Колайдера
  Национален семинар, гр. Ямбол
  24 – 25 март 2011 г.

 20. Ю. Върбанова, От Ръдърфорд до Колайдера (2:54)

 21. И. Лалов, От Ръдърфорд до Суперколайдера (3:36)

 22. В. Тодоров, Медицинската физика от Ръдърфорд до днес (1:40)

 23. Е. Коев, Средновековен медальон със звезден компас (1:25)

 24. Т. Колев, Един модел на Вселената (1:23)

 25. Л. Богашева, Магията на фотографията във физиката (3:39)

 26. В. Голев, Галактическо обкръжение на Слънцето (0:58)

 27. Д. Тарева, Елисавета Карамихайлова (4:36)

 28. К. Патинова, Микросвят (1:47)

 29. Ученически доклади (7:38)

 30. Минерали (1:56)

  Мемориална сесия за Милко Борисов
  зала 300, ИФТТ – БАН, София
  18 февруари 2011 г.

 31. Л. Спасов, Доклад

  Конкурс за най-добър научен резултат през 2008 година
  Открито заседание на Научния съвет, зала 300, ИФТТ – БАН, София
  2009

 32. М. Господинов, Релаксори (4:11)

 33. С. Андреев, Сензор за линейно позициониране (5:00)

 34. Т. Миленов, Диамантени микрокристали (4:27)

 35. Л. Праматарова, Костно-подобен апатит (6:08)

 36. С. Симеонов, Кубичен алуминиев нитрид (2:18)

  Някои съвременни направления в развитието на физиката
  Ученическа научна сесия, ИФТТ – БАН, София
  2007 – 2008

 37. Научните материали в миналото и днес

  Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България
  Симпозиум, ИФТТ – БАН, София
  16 – 17 октомври 2006

 38. С. Панчев, Малко известни факти

 39. Г. Иванов, Акад. Никола Бонев

 40. Л. Вацкичев, Акад. Емил Джаков

 41. С. Балабанов, Електрометрични методи

 42. Т. Кехлибаров, Командировка с Наджаков

 43. К. Коленцов, Откривателски приноси

 44. Б. Амов, Проф. Карамихайлова

 45. Я. Шурелова, Подготовка на учители

 46. Н. Ахабабян, Раменете

 47. В. Ковачев, Азотни свръхпроводници

 48. Н. Балабанов, Пловдивската физика

 49. П. Николов, Университетска криза

 50. П. Матеев, Стохастиката в България

 51. С. Стамболова, Приносът на Пловдив

 52. А. Ангелов, Шрьодингер

 53. И. Азманов, Ново за Бахметиев

 54. С. Рижикова, Акад. Спас Вацов

 55. И. Азманов, Един ден с Наджаков

 56. К. Тодорова, Български открития във физиката

 57. Ч. Дуцов, Астероиди с български имена

 58. Е. Иванова, Египетска математика