Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Конгрес2016
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница
Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 13.04.2011
Променен 13.5.2016
Биография
Публикации
Книги    Статии    Доклади    Ръкописи
Филми
Исторически    Документални

д-р ГАНКА КАМИШЕВА
Документални филми

2011

Мемориална сесия "Ние помним Марин Митов", 9 ноември 2011 г.


Циркониеви изотопи
03.12.2011 г. (11:39)


Циркониеви изотопи Дискусия
04.12.2011 г. (3:17)Флексоелектрична нестабилност
02.12.2011 г. (9:11)


Флексоелектрооптични изследвания
02.12.2011 г. (12:41)Флексоелектрооптични изследвания Дискусия
03.12.2011 г. (3:01)


Диамагнитни критични сингулярности
01.12.2011 г. (15:40)Електрооптика
01.12.2011 г. (5:26)


Електрооптика Дискусия
31.03.2011 г. (2:54)


гр. Ямбол, Национален семинар "От Ръдърфорд до Колайдера", 24 - 25 март 2011 г.От Ръдърфорд до Колайдера
31.03.2011 г. (2:54)От Ръдърфорд до Суперколайдера
29.03.2011 г. (3:36)


Медицинската физика от Ръдърфорд до днес
29.03.2011 г. (1:40)Средновековен медальон със звезден компас
29.03.2011 г. (1:25)


Един модел на Вселената
29.03.2011 г. (1:23)Магията на фотографията във физиката
30.03.2011 г. (3:39)


Галактическо обкръжение на Слънцето
30.03.2011 г. (0:58)Елисавета Карамихайлова
31.03.2011 г. (4:36)


Микросвят
31.03.2011 г. (1:47)Ученически доклади
31.03.2011 г. (7:38)


Минерали
31.03.2011 г. (1:56)


2009
Конкурс за най-добър научен резултат през 2008 г., Институт по физика на твърдото тяло - БАНРелаксори

Сензор за линейно позициониране


Диамантени микрокристали

Костно-подобен апатит

Кубичен алуминиев нитрид

2007
Ученическа научна сесия "Някои съвременни направления в развитието на физиката", ИФТТ, 2007 – 2008 г.


Музей

Научните материали

2006
Симпозиум "Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Институт по физика на твърдото тяло, гр. София, 16 - 17 октомври 2006 г.


Малко известни факти

Акад. Никола Бонев

Акад. Емил Джаков


Електрометрични методи

Командировка с Наджаков

Откривателски приноси


Проф. Карамихайлова

Подготовка на учители

Раменете


Азотни свръхпроводници

Пловдивската физика

Университетска криза


Стохастиката в България

Приносът на Пловдив

Шрьодингер


Ново за Бахметиев

Акад. Спас Вацов

Един ден с Наджаков


Български открития във физиката

Астероиди с български имена

Египетска математика

Начало