Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Конгрес2016
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 7.1.2011
Променен 11.1.2017

Събития 2011
Събития 2012
Събития 2013
Събития 2014
Събития 2015
Събития 2016

СЪБИТИЯ 2016
ЯНУАРИ 2016

    Среща на Ръководството на БАН с младите учени и докторанти, 7 януари 2016 г. от 11.00 часа в Големия салон на БАН.

    Срещи с бъдещето, Дебат за дигиталното образование, Френски институт в България, площад Славейков № 3, 11 януари 2016 г. от 18:30 – 20:00 часа

Международна година на светлината 2015     Международната година на светлината и светлинните технологии 2015 Тържествено закриване, Големият салон, Централна сграда на БАН, София, 22 януари 2016 година 15:00 ч.
    Физичен модел на деградационни процеси в електронното оборудване на АЕЦ „Козлодуй" лекция на акад. Ангел С. Попов на общоакадемичния семинар "Актуални проблеми на науката" в Събранието на академиците и член-кореспондентите, 27 януари 2016 година (сряда) от 15.00 ч. в Големия салон на БАН-Администрация, ул. „15-ти ноември” № 1.

    Нано Технологии 2016 Изложение и Конференция, Токио, Япония, 27 – 29 януари 2016 година

    Стипендии Фулбрайт Обучение, специализация, изследователска и преподавателска дейност в Съединените Американски Щати през учебната 2017 – 2018 година, Представяне на Българо-Американската комисия за образователен обмен, в Централната сграда на БАН, София, 29 януари 2016 година 15:00 ч.

ФЕВРУАРИ 2016

    За жените в науката Стипендиантска програма, Срок за кандидатстване от 1 октомври 2015 до 15 февруари 2016 година. Телефон за информация: 02/818 70 10

    Семинар Наука – бизнес – образованиер. Организатори Фондацията на бизнеса за образованието и Центъра за обучение – БАН, ул. „Академик Георги Бончев”, блок 26 Б, ет. 2 11 февруари 2016г. (четвъртък) 14.00 – 16.00 часа

    Среща на Съвета на директорите към БАН с младите учени, Голямата зала на Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. Хр. Смирненски № 1, София, 12.02.2016 година от 9:00 часа относно Програмата за подпомагане на младите учени в БАН.

МАРТ 2016

    Кръгла маса на тема "Примери за успешни иновации в БАН", Българската търговско-промишлена палата (ул. "Искър" № 9), 1 етаж, Конферентна зала А, 18 март 2016 г. (петък) 9:30 – 12:00

  1. Академик Никола Съботинов
    Лазери с пари на меден бромид – от изобретението през изследването до индустрията

  2. Чл.кор. проф. Лозан Спасов
    Изследване и внедряване на кварцови резонатори в България

  3. Дискусия

    Нова революция във физиката – гравитационните вълни съществуват, Публична лекция на доц. дфзн Стойчо Язаджиев, зала 346 на Минно-геоложкия университет Св. Иван Рилски, катедра Физика, 23 март 2016 г. от 16 часа

    Величието на Елисавета Кара-Михайлова, Академична лекция на Ганка Камишева доц. д-р, зала 300 на Института по физика на твърдото тяло, БАН, 29 март 2016 г. от 14 часа

АПРИЛ 2016

    44-та Национална Конференция по въпросите на обучението по физика, гр. Ямбол, 7 – 10 април 2016 г. Организатор Съюзът на физиците в България

ЮНИ 2016

    EBT2016, 12 Международна конференция по Електронно-лъчеви технологии, Варна, 13 – 18 юни 2016 г.

    Biomath2016, Международна конференция по математически методи и модели в биологичните науки
Югозападен университет, Благоевград, Бачиново, 19 – 25 юни 2016 г.
Срок за резюметата: 8 април 2016 г., Сборник с доклади в сп. BIOMATH т. 5 (2016), Срок за текста на докладите 30 септември 2016 г.

    Материали, Методи и Технологии, Международна конференция, Ваканционен комплекс "Елените", 26 – 30 юни 2016 г.


От ляво на дясно: Марио Христов (председател на Съюза на изобретателите в България), Иван Илиев и Дамчо Дамов

    Изобретателство и иновативно предприемачество, Научно-техническа конференция, организирана от Съюза на изобретателите в България на 28 юни 2016 година поде инициативата за изграждането на бюст паметник на акад. Георги Наджаков в Дупница.


От ляво на дясно: І ред: Евгений Иванов (Евро Тех Транс), инж. Бойка Спасова (Патентно ведомство); ІІ ред: проф. дсн Славка Лукипудис; ІІІ ред: Станислава Димитрова (Институт по земеделие, Кюстендил), Веселка Андонова (Институт по земеделие, Кюстендил); V ред: х, Крум Чивиев (автор на книгата "Знаменит учен - откривател акад. Георги Наджаков, София, 2016)

ЮЛИ 2016

    Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието по математика и физика, Изложба, посветена на 180 години от рождението на Нестор Марков, в Библиотеката на Института по математика и информатика при БАН, бл. 8, етаж 3, София, 11 – 25 юли 2016

АВГУСТ 2016

    19th ISCMP, "Напредък в изследванията и иновациите по наноструктурирана кондензирана материя", 19 Международна школа по физика на кондензираната материя, в курорта “Св.Св. Константин и Елена”, Варна, 28 август 2016 – 2 септември 2016 година.

СЕПТЕМВРИ 2016

    История на физиката – изобретения, приложения и внедрявания, 2 Международна конференция по история на физиката, Замъкът Пьолау, Пьолау, Австрия, 5 – 7 септември 2016. Заявете участие като изпратите абстракт до 7 май 2016 година.

    Наука и литература, 2 Международна конференция по история на естествените науки, Пьолау, Австрия, 7 – 9 септември 2016. Резюмета се приемат до 15 май 2016.

    ISROSES-III "Последните наблюдения и симулации върху Слънчево - Земната система", Международен симпозиум, 11 – 16 септември 2016 година, Златни пясъци, Варна.

    11 Конференция на Дружеството на физиците в Македония 2016 с международно участие, Охрид, Македония, 22 – 25 септември 2016 година. Срок за изпращане на резюме до 1 май 2016 година на е-mail: nenad@pmf.ukim.mk

    24 ICM&T Международна конференция по материали и технологии, Портороз, Словения, 28 – 30 септември 2016 година. Срок за изпращане на резюмета до 20 май 2016 година.

    3 Национален Конгрес по физическите науки, се организира от Съюза на физиците в България, от 29 септември 2016 – 2 октомври 2016 г. в София

Първо съобщение
Срокът за резюмета на докладите в секцията по история на физическите науки е 31 юли 2016 г.

НОЕМВРИ 2016

    Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието по математика и физика, юбилейна научна сесия, посветена на 180 години от рождението му, Институт за български език "Проф. Л. Андрейчин" при БАН, бл. 8, етаж 3, София, 24 ноември 2016. Заявки и до 1 страница резюме на доклад се приемат до 15 септември 2016 на адрес: sesija_nm@abv.bg с копие до desk@biomath.bg. Устните доклади ще бъдат с продължителност 20 минути. Текстовете на докладите в обем до 20 страници ще бъдат отпечатани в сборник.

    НАНО 2016, 18 Международен симпозиум по Нанонаука и нанотехнология, Химико-технологичен университет, София, 18-19 ноември 2016. Крайният срок за изпращане половин страница (1800 знака) резюме е 31 октомври 2016 година.

ДЕКЕМВРИ 2016

    ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ФИЗИКА, Зимен семинар за докторанти и млади учени, Творчески дом на БАН, гр. Копривщица, 2-4 декември 2016.


СЕПТЕМВРИ 2017

    ALT 2017 Приложни лазерни технологии, 25 Международна конференция, Бусан, Кореа, 10 – 15 септември 2017

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ

P>     Международната фондация Мацумае обявява едногодишна "Fellowship Program" в областта на природните, инженерните науки и медицина за учени с докторска степен до 49 години за провеждане на научни изследвания от април 2018 до март 2019 година. Срокът за подаване на документи е август 2017 г.

    YES 7 Национален конкурс за млади учени, студенти и докторанти се организира от Единния център за иновации на Българската академия на науките. Петимата финалисти на възраст от 18 до 35 години ще получат възможности да реализират своите проекти. Клуб млади таланти предвижда още индивидуални поощрителни парични и материални награди за 3 докторатни и 3 студенти.

    ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ ежегодна награда за постижения в областта на науката, Икономическия университет, Варна, номинации до 20.09.2016 г. в деловодството, стая 209 или на е-mail: rektorat@ue-varna.bg

    За жените в науката Международни награди 2017 издание - D-7, Физически науки, L‘Oreal-ЮНЕСКО, Номинации се приемат до 20 юни 2016.

    Наградите на английското кралско дружество за иновации се присъждат ежегодно в размер на 250,000 паунда: една за изследвания в областта на физическите науки и една за изследвания в областта на биологията. Предложения за участие се приемат до 7 юли 2016.


Ежегодни награди на английското кралско дружество. Номинации се приемат до края на януари 2017 година.

    Минко Балкански Ежегоден национален конкурс по физика, математика и информатика.

    Софийски университет "Св. Климент Охридски" Голяма награда за научна и изследователска дейност за 2016 година. Предложения се приемат на тел. 9308-336; 987-39-12 и в каб. 6 на Ректората, при Главния секретар Детелина Илиева до края на месец юли 2016 година.

    АКВАХИМ Национален конкурс за най-добра дипломна работа, защитена през 2015 година. Наградата от 1000 евро се дава от Съюза на химиците.

    Ежегоден конкурс "проф. И. Шопов" за млад учен в областта на полимерите. Наградата от 650 лева се дава от Съюза на химиците за публикация, излязла или приета за печат през 2015 година.

    Фонд научни изследвания Министерство на образованието и науката

    Млади таланти Национална база данни за студенти в България и чужбина, чужди студенти в България, докторанти и ученици 11-и и 12-и клас, София, бул. Акад. И. Гешов № 40.

    Фулбрайт Стипендии за преподавателска и изследователска дейност

    Хорезми е международна награда за изследователи и изобретатели от целия свят за научни и технологични постижения в областите аеронавтика, биотехнология, околна среда, електронни и компютърни технологии, материалознание, механика, мехатроника, информационни и нано технологии и индустриален и технологичен мениджмънт. Тя се присъжда ежегодно от 1986 година на името на арабския математик и астроном Мохамед ибн Муса ал-Хорезми със срок за кандидатстване до 10 ноември 2016. Церемонията по награждаването ще се проведе през февруари 2017 година в Техеран.

    Четири международна награда на Академия Линчеи "Luigi Tartufari": една за история; една за неравенството и разпределението на доходите, една за ориенталска история и литература и една за конституционална история (25 000 евро всяка), срок за номиниране до 31 декември 2016.

    Международна награда на Академия Линчеи "Cataldo Agostinelli e Angiola Gili Agostinelli" за чиста и приложна механика или математическа физика (15 000 евро), срок за номинации до 31 декември 2016.

Web