Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Конгрес2016
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница


Мемоари

Създаден: 26.07.2010
Променен: 22.11.2016

ВРЪЗКИ
Софийски клон
Съюза на физиците в България
Група по история на физиката
Исторически обекти

    Председател на Съюза на физиците в България от 2010 г. е акад. дфн Александър Г. Петров.

Предишни председатели на Съюза на физиците в България са:
1989 – 1992 Иван Златев
1992 – 2001 дфн Иван Лалов
2001 – 2010 дфн Матей Матеев

Председатели на Дружеството на физиците в България са:
1971 – 1986 Христо Янков Христов
1986 – 1989 Милко Борисов
1989 – 1992 Иван Златев

Председатели на Физико-математическото дружество в България:
1898 – 1900 Иван Салабашев
1900 – 1902 Емануил Иванов
1902 – 1904 Антон Шоурек
1904 – 1906 Стефан Лафчиев
1906 – 1908 д-р Спиридон Ганев
1908 – 1910 Георги Кирков
1910 - 1941 Стефан Лафчиев
1941 – 1945 Благовест Долапчиев
1945 – 1950 Георги Наджаков
1960 – 1963 Петко Иванов
1963 – 1967 Боян Петканчин
1967 - 1971 Петко Иванов

Използвана литература:

  1. С. Лафчиев, Странички из историята и дейностьта на физико-математическото дружество по случай 40 годишнината от основаването му, Юбилеен сборник на Физико-математическото дружество в София по случай 40 годишния му юбилей, София, 1939, 3 – 20

  2. А. Ваврек, 90 години от създаването на Българското физико-математическо дружество, Годишник на ДФБ, 1988, с. 45 – 68

  3. А. Ваврек, Честване на 90 години от основаването на Българското физико-математическо дружество, Бюлетин на ДФБ (4) 1-3 (1988)

  4. А. Ваврек, Честване на 90 години от основаването на Българското физико-математическо дружество, ФМС (3) 233-234 (1989)

  5. Г. Камишева, Честване 110 годишнината на Физико-математическото дружество, Светът на физиката, 2008, кн. 4, с. 448 – 449

  6. Г. Камишева, Паметна книга на Съюза на физиците в България (2007 - 2011), Отчетен доклад на Управителния съвет пред VІІ конгрес на Съюза на физиците в България, София, СФБ (Април 2011) с. 45-46

Институт за балканистика с Център по тракология

Институт за Българска философска култура

Национален политехнически музей

Фонд Научни изследвания, МОН

Съюз на учените в България

Централна библиотека на Българската академия на науките

Заедно в час


СПИСАНИЯ

Светът на физиката     Списание на Българската академия на науките

                

Доклади на Българската академия на науките

Физика: методология на обучението

Bulgarian Journal Of Physics

Web