Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 18.4.2011
Променен: 7.1.2016

Биография
Публикации
Книги    Статии    Доклади    Ръкописи
Филми
Исторически    Документални

д-р ГАНКА КАМИШЕВА
К Н И Г И

1. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Предшественици на разпространението и развитието на физическите науки в България, Народна просвета, София, 1985

      

2. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Основоположници на обучението по физика в България, Народна просвета, София, 1988

3. Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, ред. А.Г. Петров, Г. Камишева (ред), ИФТТ, София, 2007

      

4. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него (1921 – 1998), Марин Дринов, София, 2008

      

5. Г. Камишева, Университетската физика в България (1889 – 1949), ИФТТ, София, 2012

      

7. Г. Камишева, Ранни проучвания по физика на кондензираната материя в България (1889 – 1945), ИФТТ-БАН, София (20 май 2015). Автореферат


Начало