Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Конгрес2016
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 2004
Променен: 30.6.2016

Колекции
Книги
Списания
Статии
СПЕЦИАЛНА ЛИТЕРАТУРА
История на физиката

2016

    

К. Чивиев, Знаменит учен откривател акад. Георги Наджаков, София (2016)
  2015

 1. В. Голев, А. Антонова, Л. Филипова, Катедра Астрономия - години на растеж, Годишник на Софийския университет, Физически факултет, София (2015)

 2. М. Люцова, Професор Балабанов превърна физиката в поезия, в. Марица, Пловдив, 31.10.2015

  2014

 3. К. Коленцов, Е. Скордева, С. Балабанов, Л. Юрукова, Проф. д-р Разум Андрейчин - жизнен път и творческа дейност, София, 2014, 127 стр.

 4. Д. Христов , М. Кънева , Количествената история на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 1888-1939, записана в биобиблиографиите на неговите преподаватели, т. I, изд. Фараго, София, 2014, 323 стр., 2 ил., 189 табл. ISBN 978-954-2961-82-6.

 5. М. Кънева, Дисертацията на Димитър Мутев „За психрометрията”, Изд. Фараго, София, 2014, 176 стр., 2 ил., 23 табл.; ISBN 978-954-2961-96-3

 6. Л. Цонев, „Мегалитите в България: наличност, специфика, датиране, туристически потенциал” (доклад в пълен текст) – сб. „България в световното културно наследство” Материали от ІІІ национална конференция „Пътуване към България”, Шумен, 17-19-05.2012, стр. 1198-1221. Публикувани през май 2014. ISBN 978-954-577-869-8

 7. М. Замфиров, Параскева Димитрова Симова биобиблиография, Гитава, София (2014) ISBN 978-954-8572-11-8

2013

 1. Г. М. Георгиев, К. Коленцов, В. Салтиел, Приносът на доц. К. Стаменов за възхода на квантовата електроника и лазерната техника у нас, Светът на физиката, кн. 2, 2013, с. 223-224

 2. П. Лазарова, Н. Балабанов, Проф. д-р Елисавета Карамихайлова Първият български ядрен физик, София (2013)

 3. In Memoriam Проф. дфн Никола Киров Николов, Светът на физиката, кн. 2, 2013, с. 225

 4. In Memoriam След тежко боледуване почина Д-р Надя Копаранова, Светът на физиката, кн. 2, 2013, с. 226

 5. L. Tsonev, D. Kolev, Megalithic Structures and Dolmen Orientation in Bulgaria. – Archaeoastronomy and Ancient Technologies 1(2), 55-84 (2013) ISSN 2310-2144

 6. Л. Цонев: „Археоастрономична хипотеза за подземния храм-кладенец от сардински тип при с.Гърло, Брезнишко” – сб. Доклади на Втория национален конгрес по физически науки, 25-29 септ. 2013, София, България. ISBN 978-954-580-333-8

  2012

 1. 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН, София, 2012

 2. 40 години Шуменски университет 1971 - 2011, Национална конференция с международно участие, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Факултет природни науки, 2012, 407 с.

 3. 50 години от полета на Юрий Гагарин, сборник научни трудове, Втора международна юбилейна научна конференция Шумен, Добри Войников, 2012

 4. Академик Христо Я. Христов (1915 - 1990), 40 години ИЯИЯЕ, БАН, София (2012) 39-45

 5. Б. Амов, И. Ванков, Професор Елисавета Карамихайлова – създател и пръв ръководител на Секция “Радиоактивност” във ФИ с АНЕБ, 40 години ИЯИЯЕ, БАН, София, 2012, 34-38

 6. Н. Балабанов, Моите параболи, в. Пловдивски университет, бр. 4, 2012, с. 2-4.

 7. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, История на България, т. 9. 1918-1944, София, Тангра (Костинброд, Мултипринт) 2012

 8. С. Василева, Елисавета Карамихайлова - радиевата принцеса на България, в. Дума, бр. 158, 10 юли 2012, с. 16

 9. Г. Камишева, Университетската физика в България, ИФТТ, София, 2012, 200 с.

 10. Г. Камишева, Втора международна конференция “Корените на физиката в Европа” 100 години космични лъчи, Списание на БАН (6) 60-64, 2012

 11. Г. Камишева, Разпространение и развитие на физико-математическите знания на Балканите, Светът на физиката (1) 93-96, 2012

 12. К. Крежов, Реактор ИРТ 2000, 40 години ИЯИЯЕ, БАН, София, 2012, 59-68

 13. П. Лазарова, Д. Христов, Наука, 22(1) 27-31, 2012

 14. П. Мангачев, Проф. Елисавета Карамихайлова – живот и дело (1897 – 1968), София Колбис, 2012, 96 с.

 15. Т. Русков, Създаване и развитие на ядреното направление във ФИ при БАН, 40 години ИЯИЯЕ, 2012, 23-33

 16. Т. Тилев, Преживяването да бъдеш лирикоестествоизпитател, в. Пловдивски университет, бр. 5-6, 2012, с. 8.

 17. Д. Христов, М. Кънева [състав.], Софийският университет Св. Климент Охридски – символ на София, гордост на България, венец и купол на българската образователна система: родните места и местата на завършване на средното образование на преподавателите, Алманах 1888 – 1939, София, Фараго, 2012, 130 с.

2011

 1. Алманах на българските хумболтианци, София, (2011)

    Мирослав Абрашев, - // - с. 20-21
    Владимир Атанасов, - // - с. 32-33
    Николай Витанов Витанов, - // - с. 66-67
    Николай Колев Витанов, - // - с. 68-69
    Петко Костадинов Витанов, - // - с. 70-71
    Владимир Кръстев Добрев, - // - с. 96-97
    Благовест Долапчиев, - // - с. 98-99
    Иван Желязков, - // - с. 104-105
    Ростислав Каишев, - // - с. 118-119
    Петър Кендеров, - // - с. 122-123
    Богомил Ковачев, - // - с. 126-127
    Албена Паскалева, - // - с. 188-189
    Боян Петканчин, - // - с. 194-195
    Недялка Стоилова, - // - с. 236-237
    Савчо Тинчев, - // - с. 254-255
    Трою Троев, - // - с. 260-261
    Стефан Христов, - // - с. 272-273
    Милчо Цветков, - // - с. 274-275
    Антония Шиварова, - // - с. 284-285

2010

 1. Нобелови награди 2010, Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 2. Няколко нови снимки от живота на проф. Елисавета Карамихайлова, Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 3. Георги Наджаков и Гьотингенската академия на науките, Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 4. Приносът на Христо Я. Христов в изобретателското дело, Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 5. Симпозиумът "Корените на физиката в Европа", Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 6. Постижения на приложната физика, Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 7. В памет на проф. д-р Параскева Симова (1920 - 2010), Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 8. Проф. дфмн Владимир Георгиев Шкодров (1930 - 2010), Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 9. Проф. д-р Параскева Димитрова Симова на 90 години, Светът на физиката (2010) кн. 1, с. 95-96

 10. Загина големият български физик Матей Матеев

 11. In Memoriam. Проф. дфмн Цветан Вълов (1941 – 2009), Светът на физиката (2010) кн. 1, с. 103

 12. In Memoriam. Проф. дфмн Марин Георгиев Маринов (1930 – 2009), Светът на физиката (2010) кн. 1, с. 104

 13. In Memoriam. Проф. дфн Благой Георгиев Амов (1931 - 2010), Светът на физиката (2010) кн. 2, с. 232

   

 14. С. Александрова, М. Христова, Бележити жени във физиката, Дни на физиката 2010, Сборник, Технически университет, София, с. 2-13 (2010)

 15. И. Алексиев, Храм на знания технически, Българско техническо дружество в Русе 1885 г., Издателска къща Морски свят, Варна, 2010, 189 стр.

 16. В. Андреев, Кратка история на българската метеорологична и хидрометеорологична служба, София (2010)

 17. Н. Ахабабян (прев.), In Memoriam. Акад. Виталий Л. Гинзбург (1915 – 2009), Светът на физиката (2010) кн. 1, с. 99-102

   
   
 18. Н. Балабанов, По магистралите на ядрената физика, Унив. изд. П. Хилендарски, Пловдив, 2010, 179 стр. ISBN 978-954-423-586-4

 19. К. Коленцов, Постиженията на приложната физика в БАН. Открития и изобретения на учените от ФИ с АНЕБ и ИФТТ през ХХ век, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София (2010) 328 стр. ISBN 978-954-322-354-1

 20. И. Лалов, Ц. Попов, Академик Матей Матеев на 70 години, Светът на физиката (2010) кн. 2, с. 228-230

 21. А. Петров, К. Коленцов, Чл.-кор. проф. Стефан Кънев на 80 години, Светът на физиката (2010) кн. 1, с. 97-98

 22. Е. Халова, Младите учени и великите открития, Дни на физиката 2010, Сборник, Технически университет, София, с. 14-23 (2010)

 23. Л. Цонев, Д. Колев, Мегалитите в България през погледа на един физик, Светът на физиката (2010) кн. 2, с. 134-156


  Web