Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница


Мемоари

Създаден 13.12.2014
Променен 29.8.2015

Биография
Публикации
Книги    Статии    Доклади    Ръкописи
Филми
Исторически    Документални

д-р ГАНКА КАМИШЕВА
Р Ъ К О П И С И

2015

Г. Камишева, Ранни проучвания по физика на кондензираната материя в България (1889 – 1945). Автореферат

Публикации

m1

m2

m3

m4

m5

m6

m7

m8

m9

m10

m11

m12

m13

m14

Списък на публикациите по темата

Цитати на публикациите по темата

Начало

Web