Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 28.11.2015

Биография
Публикации
Книги    Статии    Доклади    Ръкописи
Филми
Исторически    Документални

д-р ГАНКА КАМИШЕВА
Фотоелектрети

Фотоелектрети 29.VI.2010 (4:34)

Споменът І 18.V.2009 г. (5:17)

Споменът ІІ 21.IV.2009 г. (4:24)

Споменът ІІІ 22.IV.2009 г. (6:01)

Споменът ІV 30.IV.2009 г. (5:47)

Споменът V 30.IV.2009 г. (5:04)

Споменът VI 7.V.2009 г. (5:48)

Споменът VIІ 7.V.2009 г. (7:03)

Споменът VIІІ 8.V.2009 г. (6:15)

Споменът IХ 9.V.2009 г. (7:12)

Музей 2008


Начало