Български БАН ИФТТ English
АКАДЕМИК
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НАДЖАКОВ

Биография

Електрометрия

Фотоелектрети

Физически институт

Публикации

Използвана литература


       Академик Георги Наджаков прави 24 минутно изказванe по време на Втората научно техническа конференция, проведена с участието на физици от Софийския университет, Института по физика на твърдото тяло и Завода за електрони преобразувателни елементи (ЗЕПЕ) на 8 и 9 май 1976 година в Гюлечица. Аудио запис на част от това изказване е използван във филма по-горе.

Начало

Създаден: 10 декември 2004 г.
Променен: 30 декември 2016 г.