Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Николай Мартинов
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги


Мемоари
Създаден: 03.1.2012
Променен: 08.8.2014

Проф. дфн
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ МАРТИНОВ
1939 – †21.09.2011

Роден: е в Плевен.

Обучение:

    Завършва Физическия факултет на Софийския университет.

    Доктор на физическите науки (1974).

Научни изследвания:

    Научните интереси на проф. дфн Николай Мартинов са в областта на нелинейните вълнови взаимодействия и нестабилността на неравновесни плазмени среди, самоорганизация и еволюция в кондензираната материя.

Професионален опит:

    Избран за професор по обща физика (1981).

    Ръководи катедрата по „Физика на кондензираната материя”.

    Бил е заместник-декан на Физическия факултет, заместник-ректор и ректор на СУ, член на Специализирания научен съвет по Физика на кондензираната материя.

    Проф. дфн Николай Мартинов е председател на Националната агенция за оценяване и акредитация (1999 – 2004).

    Бил е заместник-председател на Дружеството на физиците в България.

Награди:

    Носител е на почетния знак на СУ „Св. Климент Охридски” със синя лента и на орден „Св. Св. Кирил и Методий”, първа степен.

    Почетен член на Съюза на физиците в България

Използвана литература:

  1. Т. Петрова, Интервю с проф. Николай Мартинов, Сега, 20 септември 2001

  2. In Memoriam. Проф. дфн Николай Мартинов (1939 – 2011), Светът на физиката, (4) с. 480 (2011)

  3. И. Лалов, Посмъртно слово за проф. Николай Мартинов (произнесено на 23.09.2011 год., в черквата "Св. Неделя"), Светът на физиката, (4) с. 481 (2011)

  4. Почина професор Николай Мартинов, Академика, 25 септември 2011

  5. Проф. дфн Николай Мартинов (1939 – 2011), Наука, бр. 5, с. 80 (2011)

Начало