НАУЧНИ СТЕПЕНИ

     Текущи процедури

Образователна и научна степен "доктор"

докторант Георги Петков Янков
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност: „ Физика на вълновите процеси”)
Публична защита на 22.10.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

докторант Елка Иванова Караколева
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Публична защита на 30.10.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

докторант Емил Божилов Манолов
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Публична защита на 14.10.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

докторант Цветан Емилов Иванов
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Публична защита на 16.10.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

докторант Харитюн Маркар Нарадикян
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Публична защита на 09.10.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

Научна степен "доктор на науките"

Няма

     Архив

Образователна и научна степен "доктор"

задочен докторант Петя Димитрова Папазова
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност: „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя”)
Публична защита на 24.07.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

Докторант Карекин Дикран Есмерян
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност : 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”)
Публична защита на 13.03.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

Докторант Стефка Иванова Славеева
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност : 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”)
Публична защитата на 18.07.2013 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

Докторант Кръстьо Милчев Бучков
(направление: 4.1. „Физически науки”, специалност: 01.03.26 “Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Публична защитата на 29.05.2013 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

Николай Петров Денев
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност : 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”)
Публична защитата на 24.04.2013 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

Докторант Станимира Димитрова Терзиева
(направление: 4.1. „Физически науки”, специалност: 01.03.26 “Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Публична защитата на 18.05.2012 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

Докторант Димитър Николаев Петров
(направление: 4.1. „Физически науки”, специалност: 01.03.26 “Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Публична защитата на 07.03.2012 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

Докторант Василка Кунчева Стефлекова
(Направление: 4.1 „Физически науки”, специалност: 01.03.19 "физика на атомите и молекулите")
Публична защитата на 15.02.2012 г. от 14.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

Научна степен "доктор на науките"

Няма