Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница


Мемоари

Създаден:27.2.2015
Променен:20.8.2015

МУЗЕЕН СЪВЕТ

    Съставът на Музейния съвет е утвърден от Научния съвет на Института по физика на твърдото тяло при БАН по предложение на Музейния съвет (Протокол 1 от 24 януари 2012):

 1. Акад. Александър Г. Петров (ИФТТ)
 2. Проф. дфн Соня Касчиева (ИФТТ)
 3. Проф. дин Александър Костов (Институт по Балканистика)
 4. Дфн Иван Лалов (ФзФ-СУ)
 5. Дфн Людмил Вацкичев (ФзФ-СУ)
 6. Д-р Николина Сретенова (история на науката)
 7. Д-р Антония Желязкова (пенсионер)
 8. Д-р Стефан Балабанов (пенсионер)
 9. Крум Коленцов (пенсионер)
 10. Пенка Лазарова (СУБ)
 11. Служебен представител от ИФТТ
 12. Служебен представител от ИЯИЯЕ
 13. Гл. асист. Ганка Камишева (уредник на Музея)

    Музейният съвет е създаден съгласно т. 4 от Правилника за дейността на Музея с решение на Научния съвет на Института по физика на твърдото тяло при БАН (протокол 24 от 11 ноември 2004).