Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница


Мемоари

Създаден:08.1.2014
Променен:20.8.2015

ПРАВИЛНИКПравилникът е утвърден от Научния съвет на Института по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките с протокол № 28 на 20 януари 2005 г.