Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница


Мемоари

Създаден: 3.8.2015
Променен: 9.2.2016

ПОСЕЩЕНИЯ

2011

 1. 12 януари 2011 г. – Генадий Григоров

 2. 1 февруари 2011 г. – проф. дфн Нашън Ахабабян, сп

 3. 4 февруари 2011 г. – Николай Илиев Иринков посещение

 4. 25 юли 2011 г. – Крум Коленцов използване на дисертацията на А. Донев и 1 брой електронно копие

 5. 7 юли 2011 г. – Крум Коленцов справка за Тодор Василев и 7 стр. хартиени копия

 6. 28 юли 2011 г. – акад. Чавдар Палев, електронно копие 3 часа филм за юбилейната сесия 75 годишнината му, 24 юни 2011 Варна

 7. 30 август 2011 г. – Иринков, посещение на музея

 8. 8 септември 2011 г. – доц. д-р Милен Замфиров

 9. 13 септември 2011 г. – Димитър Костадинов Христов (пенсионер) справка по темата "120 годишнината на физическата наука в България"

2012

 1. 25 март 2012 г. – проф. дфн Цветан Борисов Георгиев (ИА) справка за Г. Наджаков и 1 брой електронно копие

 2. 21 февруари 2012 г. – проф. Цветан Георгиев справка за акад. Емил Джаков с 1 брой електронно копие

 3. 25 март 2012 г. – Борислава Новакова и Магдалина Здравкова посещение на Музея

 4. 3 април 2012 г. – Мангачев справка за Е. Карамихайлова и 21 хартиени копия

 5. 22 март 2012 г. – Юлия Любомирова Генова копие от филм за Яниз Павлич

 6. 23 април 2012 г. – справка за проф. Н. Калицин и 3 броя хартиени копия

 7. 23 ноември 2012 г. – доц. Крум Коленцов справка за Константин Стаменов

2013

 1. 12 февруари 2013 г. – Радостина Камбурова работа с документи на акад. Александър Держански и 6 броя електронни копия

 2. 17 април 2013 г. – доц. Крум Коленцов справка за Разум Андрейчин

2014

 1. 17 януари 2014 г. – доц. д-р Ангелина Стоянова за копие от 10 минутен филм.

 2. 21 март 2014 г. – доц. д-р Елка Кескинова (лаб. Оптика и Спектроскопия)

 3. 9 април 2014 г. – доц. д-р Елена Назърова справка за основаването на лабораторията по Нискотемпературна физика, Евгений Леяровски и Саздо Иванов

 4. 3 юни 2014 г. – доц. д-р Недялка Стоилова копия от Сборника на симпозиума 2011

 5. 18 декември 2014 г. – Петър Гайтанджиев (режисьор на свободна практика) справка за Стефан Маринов

 6. декември 2014 г. – Ирина Велкова (личен състав) справка за Орлин Боянов Захариев (майстор) и Иванка Йорданова

2015
 1. 21 януари 2015 г. – д-р Харитюн Нарадикян работа с материали на Ст. Кънев

 2. 15 юли 2015 г. – Петър Гайтанджиев работа с документи на Стефан Маринов (ф. 36, оп. 1, а.е. 420) и 10 ксерокопия

 3. 16 юли 2015 г. – Петнайсет студенти от ХТМУ гр. София (доц. д-р А. Стоянова)

 4. 17 юли 2015 г. – Доц. д-р Йордан Маринов справка за научните трудове на проф. дфн Н. Киров

 5. септември 2015 г. – Ирина Велкова справка за Богомил Давидов Дачев

 6. 5 ноември 2015 г. – Гергана Гергова справка в архива на акад. Г. Наджаков

Начало

Web