Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница


Мемоари

Създаден 10.12.2012
Променен 20.8.2015

Биография
Валентин Кирилов Георгиев
(1942 – 27.06.2012)

Професионален опит:

    Валентин Георгиев е един от създателите на микроелектрониката в България. Дълги години е бил заместник директор на Института по микроелектроника.

    В лабораторията по "Физически проблеми на микроелектроника" при Института по физика на твърдото тяло - БАН се хабилитира и работи до края на живота си.

Награди:

    Носител е на почетния знак на лента "Акад. Георги Наджаков".

Използвана литература:

Светът на физиката (2012) кн. 4.

Начало