Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница
Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 03.1.2013
Променен: 18.3.2016
Събития 2011
Събития 2012
Събития 2013
Събития 2014
Събития 2015
Събития 2016

СЪБИТИЯ 2012

АПРИЛ 2012

СЪВРЕМЕННИ ЦЕЛИ ПРЕД ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА В СРЕДНИТЕ И ВИСШИ УЧИЛИЩА (100 години рентгеноструктурен анализ)
40-та ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
Габрово, България
5 – 8 април 2012 г.

    Дни на физиката 2012
Департамент по приложна физика, Технически университет, София, България
24 - 28 април 2012 година

МАЙ 2012

    Софийски фестивал на науката Парк Оборище (Вл. Заимов), София, България 9-13 май 2012

    Професор дфн Никола Балабанов юбилейно честване на 15 май 2012 година от 15 часа в 6-та аудитория на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, град Пловдив.

    ТехноЛогика организира обсъждане на проект за създаването на нов, модерен, интерактивен Музей на науката и техниката ул. „Червена стена“ № 46, София
15 май 2012г. (вторник), 15:00 часа

    Дни на науката 2012 Майски четения, Хуманитарни науки; Педагогически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически и военни науки; Аграрни науки
Съюз на учените клон Велико Търново, България
31 май 2012 г. (Заявка)

ЮНИ 2012

    ESI 2012 Втора научна конференция Образование, наука, иновации
Европейски политехнически университет, Перник, България
9 - 10 юни 2012

    Проф. дхн Янко Димитриев Моят житейски път, професионална кариера и ученици, Академична лекция
Големият салон на БАН, София, България
12 юни 2012 г.

    InSite2012 Конференция за образованието по Информационна наука + Информационни технологии, Монреал, Канада
22 - 27 юни 2012 г.

    WLMI - 2012 3 Международен Семинар по Взаимодействие лазер - вещество
Porquerolles, Франция
25-29 юни 2012

ЮЛИ 2012

    BPU8 VIII Конференция на Балканския физически съюз, Констанца, Румъния
, 5 - 7 юли 2012 г.

  Юлски лекторат, Проблеми на модерната физика и естествените науки, Физическия факултет на Софийски университет, бул Дж. Баучър 5, аудитория А315, София, България, 9 - 11 юли 2012 г.

    9ISCBPU, IX Международна студентска Конференция на Балканския физически съюз, Констанца, Румъния, 10 - 13 юли 2012 г.

    UP2012 XVIII Международна конференция по свръхбързи явления 2012, Лозана, Швейцария, 8 - 13 юли 2012 г.

    IX Международен конгрес по история на океанографията, Атина 12-16 юли 2012 г.

    ICN+T 2012 Международна конференция по нанонаука и технология 2012, Сорбоната в Париж, Франция, 23 - 27 юли 2012 г.

 SCIEX Програма за научен обмен, Българо-швейцарски научен обмен за докторанти и постдокторанти, Огледална зала на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 27.07.2012 г. от 10:00 часа, swiss_scholarship@mon.bg

    CMDS 2012 6 Международна конференция по Кохерентна Многомерна Спектроскопия, Берлин, Германия, 16-18 юли 2012

СЕПТЕМВРИ 2012

    17th ISCMP, Нерешени проблеми във физиката на кондензираната материя, Биомедицинска физика и нейните приложения, Международна конференция, Варна, България, 2-7 септември 2012 г.

      

    DiPP 2012 "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство", Международна конференция, Велико Търново, България, 18-21 септември 2012 година

  Европейска нощ на учените 2012, София: БАН- Централно управление, Техническия университет, НАТФИЗ и VIVACOm Art Hall (Телефонна палата); Пловдив; Стара Загора, Хасково, Плевен, Бургас и Варна, 28 септември 2012 година

ОКТОМВРИ 2012

    UNITE, 2 Докторантски симпозиум, "R&D in Future Internet and Enterprise Interoperability, София, България, 11 – 12 октомври 2012 г.

    Есенно съвещание на учителите по физика
Организатор: Софийски клон на Съюза на физиците в България, Председател проф. дфн Тодор Мишонов, Гюлечица, 12 – 14 октомври 2012 г.

    „Иновативни методи използвани в обучението по физика и астрономия”, Семинар на учителите по физика и астрономия, Организатор: Софийски клон на Съюза на физиците в България, Гюлечица, 19 – 21 октомври 2012 г.

    ЕКОЛОГИЯ – УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ, Враца, България, 18 – 20 октомври 2012 г.

    Европейска конференция по биомедицинска физика и инженерство, Враца, България, 18 – 20 октомври 2012 г.

    ТРАДИЦИИ, ПОСОКИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, гр. Смолян, 19 – 21 октомври 2012 г.

      ДНИ НА НАУКАТА 2012
Научна сесия по направленията: Техника и технологии – постерна сесия; Естествени и аграрни науки – постерна сесия; Хуманитарни и обществени науки – доклад; Медицина, Фармация, Организация на здравеопазването и дентална медицина, Съюз на учените - Пловдив, контакти, 25 – 26 октомври 2012 г.

  НАУКА НА СЦЕНАТА
Севлиево, България
26 – 28 октомври 2012 г.

НОЕМВРИ 2012

      5ESHS
5 Международна конференция на Европейското дружество по история на естествените науки
Атина, Гърция
1-3 ноември 2012

    ИТИ’2012
ІV НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ
ул. “Шипка” № 34, Руски Културно-Информационен Център, София, България
8 – 10 ноември 2012 г.
Единен център за иновации на Българската академия на науките

      MECH2012
МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕХАНИКА
По случай 35-годишнината на Института по механика и 50-години изследвания по механика при Българска академия на науките
ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.4., 1113
Tel. +359 2 979 64 20, Fax: +359 2 870 74 98
София, България
19-22 ноември 2012

    NANO'2012
14 Международен семинар по Нанонаука и Нанотехнология
Новата сграда на библиотеката на Техническия университет, София
22 – 23 ноември 2012 г.

ДЕКЕМВРИ 2012

    ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КЛИМАТА И НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ
   Семинар с международно участие в рамките на проект „Климатични промени и българското земеделие: икономическо въздействие и уязвимост“ с фонд “Научни изследвания”
   Информационен център на ЕС, Представителство на ЕК в България, ул. "Московска" № 9, София
6 декември, 2012 от 13:30
   Организатори: Националният институт по метеорология и хидрология на БАН и Единният център за иновации на БАН.
   Ръководителят на проекта, „Климатични промени и българското земеделие: икономическо въздействие и уязвимост“ с фонд “Научни изследвания”, Проф. Мишев от УНСС ще направи преглед на дейностите в рамките на проекта (в който партньор е НИМХ-БАН).
   Водещи лектори: представители на Университета в Лисабон, които координират една от най-големите научни мрежи CIRCLE 2 ERA-Net, финансирана от 7РП на ЕС и лектор от Румънската национална метеорологична администрация.
   Представители на НИМХ към БАН и УНСС ще представят резултати от финансирани проекти и инициативи по разглежданите теми.
   Експерти на ЕЦИ-БАН ще представят мрежата Enterprise Europe Network - като ключов инструмент на ЕС за услуги в подкрепа на бизнеса и иновациите.