Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


English
Институт по физика на твърдото тялоМемоариСъздаден: 6 декември 2010 г.
Променен: 21 март 2013 г.


Биография
СОЛОМОН МОИС САЛТИЕЛ
(31.08.1947 – 07.05.2009)Роден:

    Соломон Салтиел е роден в София

Обучение:

    Учи в техникума по слаботокова електротехника "А. Попов" в София. Завършва физика в Московския държавен университет със степен кандидат – PhD (1976) под ръководството на проф. С. А. Ахманов.

    В България му е присъдена научната степен доктор – ScD (1995).

Научни изследвания:

    Работи в областта на нелинейната оптика.

Професионален опит:

    Директор на Института по лазерна техника.

    Член-кореспондент на Българската академия на науките (2004).

Преподавателска дейност:

    Преподавател в катедра Квантова електроника при Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1978 – 2009).

    Чете лекционни курсове по Квантова електроника и по Лазерна техника. Въвежда авангарден курс по Фотонни структури

    Професор и ръководител на катедрата по Квантова електроника (1996 – 2009).

Използвана литература:

Лична страница

Физици – нови член-кореспонденти на БАН, Светът на физиката, 2004, кн. 4, с. 355-356.

Чл. кор. проф. Соломон Салтиел (1947 – 2009), Светът на физиката, 2009, кн. 3, с. 353-354

Начало