Bulgarian Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
English
Home
Physicists
Funds
Donors
Exhibitions
Congress3
Symposium
Jubilee
News
Video
References
Links
Services
Bookstore


Memoires

Created: 21.7.2014
Updated: 31.3.2016

JUBILEE
 1. 12 юни 2015 г. от 14 часа – Тържествено събрание по случай 100 години от рождението на акад. Христо Янков Христов в Големия салон на БАН и изложба в галерия Академика.

 2. 2014 – Prof. ScD Marin Gospodinov, Assoc. Prof. Dr. Maria Kalitsova and Assoc. Prof. Dr. Malina Baeva were honored in the occasion of their anniversaries.

 3. 2014 – 145 years Jubilee of Bulgarian Academy of Sciences

 4. 2014 – 85 years anniversary of Ljuben Mladjov

 5. 2014 – 70 years jubilee of Kostadinka Gesheva, Prof. Sc.D.

 6. – 40th Anniversary of the Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics, BAS, Jubilee Collection Research Activities During the Last Decade 2003 – 2012 (2012) 168

 7. 2002 – 30 years jubilee of the Institute of Solid State Physics, BAS (1972 – 2002)

 8. 15 Mart 2002 – 80 years jubilee of Malina Malcheva Popova in the Sofia University Astronomical Observatory, 14 P.M.

 9. 1999 – 110 years Sofia University physics education and 10 years jub ilee of the Chair of Condense matter physics [Н. Мартинов, Светът на физиката, 1999, кн. 1, с. 59-62]

 10. 29 август 1996 – изведен спътник Интербол с апаратура, създадена в Централната лаборатория по слънчево-земни въздействия и в Института за космически изследвания

 11. 15 май 1991 – разработена комбинирана форма за центробежно леене с голям икономически ефект № 94427, патент 51285 в Института по металознание от н.с. д-р Вълко Вълков и н.с. Иван Георгиев)

 12. 22 December 1997 – 100 years fo Elizabet Kara-Michailova [П. Лазарова, П. Тържествено събрание по случай 100 години от рождението на проф. д-р Елисавета Карамихайлова, пионер на ядрената физика в света и основател на катедрата по атомна физика в Софийския университет и на лабораторията по радиоактивност във Физическия институт на Българската Академия на наките, Информационен бюлетин на БАН, бр. 13 от 22 декември 1997, с. 5-6]

 13. 1989 – 90 years jubilee of Sazdo Ivanov [Мартинов, Н. Тържествено честване 90 годишнината на професор Саздо Иванов. – Бюлетин на ДФБ, 1989, кн. 2, с. 41-43]

 14. 9 юни 1986 – създаден комплекс малки стопански предприятия за системи и инсталации, НПО – Нови Искър

 15. 1983 – 100 years jubilee of Ivan Tsenov [Юбилейна научна сесия по случай 100 години от рождението на акад. И. Ценов – ФМС, 1983, кн. 1, с. 39]

 16. август 1981 изведен в околоземна орбита изкуствен спътник на Земята “Интеркосмос – България 1300 – І” с участието на Института за космически изследвания

 17. 13 март 1981 – създадена НАО – Рожен, най-голямата обсерватория на Балканския полуостров и в Югоизточна Европа

 18. 1976 – изтеглени първите в България лазерни кристали от рубин и итриево-алуминиев гранат в Института по обща и неорганична химия – БАН

 19. 1976 разработен оригинален фотоматериал на базата на изпарени слоеве от сребро-арсенов сулфид за изготвяне на гъвкави печатни схеми по адитивен способ в Централната лаборатория по фотопроцеси – БАН

 20. 1976 изградена първата в България електроннолъчева инсталация за технологично приложение в Института по електроника – БАН

 21. 1971 конструиран първия електромобил в България, захранван с цинково-въздушна батерия, внедрен в Централната лаборатория по електрохимични източници на ток – БАН

 22. 1966 създадена е капилярна методика за получаване на бездислокационни кристали, първото директродоказателство за двумерния механизъм на растеж, получено в Института по физикохимия – БАН

 23. 26 януари 1961 – авторско свидетелство № 187 за разработен от акад. Ангел Балевски на уникален метод за леене с противоналягане с приложение в автомобилната индустрия у нас и в чужбина получено в Института по металознание

 24. 28 август 1961 – постановление на МС, с което от 1 септември 1961 г. Отделението за селскостопански науки на БАН преминава към новосъздадената Академия на селскостопанските науки

 25. 1956 създадена е Централната лаборатория по обща екология

 26. 1956 създадена Централна лаборатория по висша геодезия – БАН на базата на едноименната секцията към Техническия институт

 27. 1954 – излиза поредицата “Извори за българската история”, изд. БАН

 28. 1951 – начало на създаването на библиотечна мрежа при БАН

 29. 1948 – създадена секция “Геодезия” към Техническия институт при БАН

 30. 1946 – създаден Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН

 31. 1941 – създаден първият опис на научни архивни материали (азбучен, предметен и географски каталаг); азбучен каталог на периодичните издания в Библиотеката на БАН
 32. 1941 – библиотечният фонд на БАН е евакуиран в село Бистрица поради бомбардировките на София.

 33. 1936 – открита читалня с 32 места в Библиотеката на БАН, благодарение на дарението на професор Стефан Панаретов

 34. 1934 – излиза “Документи за българската история” (1934 – 1951), продължена в “Извори за българската история” (1954)

 35. 13 юни 1926 – избран проф. Любомир Милетич за председател на БАН (1926 – 1937)

 36. 27 май 1926 – положен основният камък на новата сграда на БАН

 37. 1921 създаден Археологическия институт с музей при БАН

 38. 6 март 1911 – обявена тържествено в Славянска беседа преобразуването на БКД в БАН

 39. 13 февруари 1911 – избран първия Управителен съвет на БАН под ръководството на Иван Евстатиев Гешов, действителен член и председател на БАН (1898 – 1924)

 40. 1911 въведено депозиране в Библиотеката на БАН на трудове на всички членове на Академията и на отпечатъците им

 41. 1906 – “Български старини” (1906 – 1945), изд. БАН. От кн. 4 (1914) е Научна поредица от монографии, представляващи научен принос в изследването на историческото минало