Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


English
Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 20 декември 2010 г.
Променен: 20 февруари 2013 г.


Биография
РАШКО ГАВРИЛОВ ЗАЙКОВ
(10.12.1901 – 1982)


Роден:

    Рашко Зайков е роден в гр. Бургас [1].

Обучение:

    Учи военно училище в Австроунгария и Университет в Гьотинген (1922 – 1925) [3]. Получава 3-годишна стажантска стипендия от Хумболтовата фондация (1926 – 1928).

Научни изследвания:

    Научните изследвания на Рашко Зайков са върху общата и специалната теория на относителността на Айнщайн, единната теория на квантовата механика, гравитацията и електродинамиката, теорията на елементарните частици, космологията и математическата статистика [4].

Професионален опит:

    В България е бил учител във Втора софийска мъжка гимназия (1930 – 1933), в Павликенската смесена гимназия (1940 – 1942) и в Ботевградската гимназия (1944 – 1946).

    Работи в Статистическия институт за стопански проучвания (1933 – 1940).

    В Германия работи като научен сътрудник във втората астрофизическа обсерватория в Ньойбабелсберг (1927) и в заводите “Фау” в Берлин (1942 – 1944) [3].

    Бил е началник на Отделение по статистика при Държавния застрахователен институт (1946 – 1953).

    Избран е за старши научен сътрудник във Физическия институт при БАН (1953).

Преподавателска дейност:

    Чете лекции в Робърт колеж в Цариград (1925).

    Във Физическия институт на Софийския университет е бил асистент (1928 – 1930).

    Професор (1963).

Публикации:

Р. Зайков, Спомени за Айнщайн, В: Айнщайн и неговият принос в науката. С., 1981, 216–217.

Използвана литература:

  1. Д. Факиров, Професор Рашко Зайков на 80 години, Бюлетин на ДФБ (1982) кн. 1, с. 48–49

  2. П. Лазарова, За професор Рашко Зайков, Светът на физиката (1992) кн. 3, с. 167-171

  3. П. Лазарова, Кой беше професор Рашко Зайков, Наука, 1992, № 5, с. 22

  4. Г. Ангелова, Геният срещу забравата [за Р. Зайков], Европа 2001 (1999) кн. 3–4

  5. Г. Ангелова, Геният срещу забравата [за Р. Зайков], Европа 2001 (1999) кн. 3–4

  6. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, (Изд. М. Дринов, София, 2008) с. 186

  7. М. Замфиров, Професор Рашко Зайков и проф. Георги Манев – нов поглед върху конфликта между двамата учени, Годишник на Софийския университет, Физически факултет, т. 101 (2008) с. 127–142

  8. С., Николова, Гениалният физик Рашко Зайков и обратите на съдбата, сп. Българе, 24 март 2008

  9. G. Kamisheva, The Roots of theoretical physics in Bulgaria, Dissemination and Development Physics and Mathematics on the Balkans, Edited by A. G. Petrov, G. Kamisheva, R. Kamburova, ISSP, Sofia (2012) 34-43

Начало