Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


EnglishИнститут по физика на твърдото тяло


МемоариСъздаден: 12 декември 2012 г.
Променен: 16 декември 2012 г.


Биография
Павел Симеонов Каменов
(20.04.1931 – 07.05.2012)


Професионален опит:

    Професор дфн Павел Каменов е основател и дългогодишен ръководител на катедра "Ядрена техника и ядрена енергетика" във Физическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски".

    Той е един от създателите на специалност инженерна физика и на направлението по приложна ядрена физика.

Публикации:

   

   

Използвана литература:

Начало