Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


English
Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 29 септември 2012 г.


Биография
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛУКИАНОВ
(31.12.1934 – 24.09.2012)


Роден: в Ленинград (Русия).

Обучение:

    Завършва теоретична ядрена физика в Московския инженерно-физически институт.

Научни изследвания:

    С български физици от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН съвместно работят от 70-те години на 20 век по програма за развитие на реакторите с бързи неутрони. Изследвани са пропускане и самоиндикация на неутрони през дебели образци на делящи се ядра в резонансната област, които се провеждат в ОИЯИ, Дубна.

    Автор на 150 научни публикации и две книги.

Професионален опит:

    Работи във Физико-енергетичния институт в град Обнинск, Русия (1956 - 1988).

    Ръководи катедрата по Планиране и конструиране на реактори в Обнинския факултет на Московския инженерно-физически институт (преименуван през 1985 година в Обнински институт по атомна енергетика).

    Избран е за професор в катедрата по ядрена техника и ядрена енергетика при Физическия факултет на Софийския университет (1988).

    В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките ръководи лаборатория по Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения (2001 - 2010).

Преподавателска дейност:

    Чете три курса по неутронна физика, по физика на ядрените реактори и по икономика на ядрената енергетика в Софийския университет.

Използвана литература:

Начало