Bulgarian Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
English
Home
Physicists
Funds
Donors
Exhibitions
Congress3
Symposium
Jubilee
News
Video
References
Links
Services
Bookstore

Union of the Physicists in Bulgaria
Memoirs

Created: 2.2.2011
Updated: 4.5.2016


Biography
Viktor Vranski
(15.08.1914 – 1990)

Born:

    Biktor Vranski was born in Sofia [1].

Education:

    He graduated physics at the Sofia University (1937).

    He was PhD student at the University of Prague (1939) and defemded it at the Sofia University (1942). Georgi Nadjakov was his tutor. Elisabeth Kara-Michailova and Ruscho Raynov were reviewers to his PhD thesis [2].

Research:

    The area of his work was X-Ray and biophysics of membranes.

Professional Experience:

    Работи като асистент във Физическия институт на СУ (07.1939 – 05.1943), в Катедрата по рентгенология и радиология към Медицинския факултет на СУ (05.1943 – 07.1947) и във Физическия институт при БАН (07.1947 – 1948).

    Създава Централната лаборатория по биофизика към Висшия медицински институт (1962 – 1968).

    След пенсионирането си създава Лаборатория по биофизика в Университета в Хавана, Куба (1979 – 1981).

Преподавателска дейност:

    Чете физика в Агрономическия факултет и във Факултета по хранителна промишленост.

    Основоположник на физическите катедри в Медицинския факултет на Пловдивския университет (1948 – 1953), във Факултета по механизация и електрификация на селското стопанство при Селскостопанската академия в София (1953 – 1955), в Агрономическия факултет на Селскостопанската академия (1955 – 1962).

    Титуляр на Катедрата по физика в Селскостопанската академия (1968 – 1974) и на Катедрата по медицинска физика и биофизика във Висшия медицински институт в София (1974 – 1979).

    Работи като хоноруван професор във Висшия медицински институт във Варна (1981 – 1982) и научен ръководител на Палатата на физиката, създадена в Казанлък с участието на Дружеството на физиците (05.1982 – 01.09.1985).

Използвана литература:

  1. А. Петракиев, Почина проф. д-р Виктор К. Врански, Бюлетин на ДФБ (1990) кн. 2, с. 49

  2. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, (Изд. М. Дринов, София, 2008) с. 186

Back