Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


EnglishИнститут по физика на твърдото тяло


Мемоари

Създаден: 12 декември 2012 г.
Променен: 16 декември 2012 г.

Биография
Румяна Георгиева Калпакчиева
(1946 – 22,05.2012)


Обучение:

    Учи физика в Софийския университет (1965 - 1970).

    Защитава кандидатска дисертация в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна (1980).

    Получава научната степен доктор на физическите науки в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна (2009).

Научни изследвания:

    Изследва механизма на ядрените реакции, възбудени от тежки йони в ОИЯИ, Дубна.

    Експериментално изследва характеристиките на слабо възбудени тежки делящи се ядра. Изследва процеси съпътствани от излъчване на бързи леки заредени частици, реакции с радиоактивни йонни снопове. Изучава свойствата на леки неутронно обогатени екзотични ядра.

    Доц. дфн Румяна Калпакчиева е автор на 120 публикации и 3 научни обзора

Професионален опит:

    С малки изключения (1982 - 1988) почти през целия си живот работи в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна.

    Като заместник директор ръководи лабораторията по ядрени реакции на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна.

Използвана литература:

Проф. дфн Румяна Георгиева Калпакчиева (1946 - 2012), Светът на физиката, 2012, кн. 3, с. 360

Начало