Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
Home
Physicists
Funds
Donors
Exhibitions
Congress3
Symposium
Jubilee
News
Video
References
Links
Services
Bookstore

Union of the Physicists in Bulgaria
Memoirs

Created: 5.1.2011
Updated 6.7.2016

Biography
NIKIFOR KASHUKEEV
(24.10.1917 – 19.03.2008)

Born:

    Село Шатрово, Кюстендилска област.

Education:

    Завършва физика в Софийски университет (1943).

Research:

    Има приноси в областта на неутронната физика.

    Първоначално работи върху електростатиката и вътрешния фотоефект в твърдо тяло под ръководството на Г. Наджаков.

    Посвещава 16 години на получаването и използването на много студени и ултрастудени неутрони.

Professional experience:

    Работи като асистент по оптика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (01.01.1945 – 01.03.1949)

    В новосъздадения Физически институт при Българска академия на науките е научен сътрудник и ръководител на Лаборатория по ядрена физика (01.03.1949).

    След избора му за ст.н.с. ІІ ст. (1958) ръководи Секция по неутронна физика във Физическия институт на БАН.

    Избран е за професор и ст.н.с. І ст. (1966).

    В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика ръководи Сектор по неутронна и реакторна физика и ядрена енергетика (1966 – 1980) и Секция по неутронно-физични и неутронно-оптични изследвания (1980 – 1988).

    Никифор Кашукеев е заместник-директор на Физическия институт с Атомна научно експериментална база (1968 – 1970).

    Голяма част от дейността му преминава в Лабораторията по неутронна физика на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна (Русия).

Teaching activities:

    В Катедрата по атомна физика на Софийски университет чете лекции по неутронна физика (1949 – 1963).

Publications:

Борисов, М., Н. Кашукеев, Луминесцентна дефектоскопия, Природа 4, 2, 63–68 (1955)
Кашукеев, Н., М. Борисов, Атомната енергия и нейното използуване, Природа 4, 1, 45–51; 2, 11–19; 3, 35–50 (1955).
Наджаков, Г., Р. Андрейчин, Н. Кашукеев, Физически институт с атомна научно-експериментална база, Физико-математическо списание 12, 4, 255?264 (1969).
Кашукеев, Н., Фотоелектрети и фотоелектретно състояние (за Г. Наджаков), Физика, 2, с. 25–28 (1987).
Кашукеев, Н., Делото на Академик Георги Стефанов Наджаков (По случай 90 години от рождението му), Природа 3, 88–91 (1987).
    Има 100 научни труда, 8 обзора, издаден един университетски учебник и 4 авторски свидетелства (2 признати в България и 2 в Русия).

References:

Милко Борисов за себе си и другите за него, Акад. изд. "Проф. М. Дринов", София, 2008, с. 201
Проф. Никифор Кашукеев (1917-2008), Светът на физиката 2, (2008)
Професор Никифор Кашукеев (24 октомври 1917 – 19 март 2008), Наука, 3, с. 82 (2008)
Фридкин, В., Записки на привилегирования, Светът на физиката 1, 73-91 (2008); 2, 167-173 (2008).
Фридкин, В., Първият ксерокс, Светът на физиката, кн. 1, 41-47 (2003); Превод: Елка Наджакова, Наука и жизнь 10, 111-115 (2002).
Минкова, А., 60 години катедра атомна физика, Годишник на Софийския университет, Физически факултет, 32-53 (2007).

Back