Bulgarian Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
English
Home
Physicists
Documents
Apparatus
Books
Photographs
Exhibitions
References
Symposium
Donors
Links
News
Video
Services


Institute of Solid State PhysicsUnion of the Physicists in Bulgaria
Memoires

Created: 15.04.2014


Biography
KOLYO NANCHEV KALAYDJIEV
(07.09.1940 – 2011)

Born:

    Д-р Колю Калайджиев е роден в село Ветрен.

Education:

    Завършва специалност физика на твърдото тяло в Софийския университет (1964 – 1969).

    Защитава кандидатска дисертация в Пловдивския университет (1977)

Research:

    The area of his investigations was molecular spectroscopy.

Professional experience:

    Работи във Физическия институт на БАН (1969 – 1972); в Пловдивския университет (1972 - 1997).

    Избран е за доцент (1990) и за професор и ръководител на катедрата по експериментална физика (1993) в Пловдивския университет

    Постъпва в Лабораторията по ниски температури и магнетизъм на Института по физика на твърдото тяло - БАН (1997)

Teaching activities:

    Чел е лекционни курсове по "Физика за биолози"; "Експериментална физика с основи на електрониката"; Физика на кондензираната материя; Обща физика

Publications:

 • К. Калайджиев, Дисертация, ПУ, Пловдив, 1977

 • К. Калайджиев и др.Физика за биолози, Пловдив (1979)
 • К. Калайджиеви др., Физика на кондензираната материя, Пловдив (1982)
 • К. Калайджиев и др., Кратко въведение във физиката на твърдото тяло, Пловдив (1986)

  References:

  1. Curriculu Vitae, Музей, ИФТТ-БАН, ф. 18, оп. 1, а.е. 62 (2013)

  Back

  Web