Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки


English
Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 6 януари 2012 г.


Професор
ВАСИЛ ЛАЛЕВ МЕТЕВ
(08.10.1931 – 19.07.2007)


Роден:

    Васил Метев е роден в София. Произхожда от стар род. Прадядо му Никола Аврамов е виден гражданин на Калофер, търговец в Цариград и участник в четата на Филип Тотю. Дядо му Васил Аврамов, чието име носи проф. Метев, завършва Юридическия факултет на Софийския университет и работи като началник на отдел в Българската народна банка, прокурор, председател на окръжни съдилища и адвокат. Баща му Никола Аврамов (1897 - 1945) е известен художник. Майка му се казва Мария Щъркелова.

    Васил Метев има брат и сестра, които са известни български музиканти. Фамилията си Метев получава от своите осиновители: леля му Дора Метева, по баща Аврамова и Лалю Чехларов от Габрово (19.03.1941). Лалю Метев учи френска и немска филология в Женева (1903-1904), философия в Загребския университет и славянска филология и право в Софийския университет. Става фабрикант и един от най-богатите хора в страната до войната. Дора Метева е била учителка по български език, поетеса, писателка и преводачка.

    Васил Метев е женен за Райна Георгиева Нисимова (18.11.1934), потомка на принудително изселен в Израел еврейски род. Има двама сина - Лалю (20.10.1968) и Владислав (08.01.1971).

Обучение:

    Васил Метев учи физика в Софийския университет (1949 - 1953). Владее английски, немски и руски език.

Научни изследвания:

    Има публикувани над 240 труда, които са преведени на 16 езика.

Професионален опит:

    Работи като научен сътрудник в Педагогическия институт на БАН от 1960 година, където се хабилитира през 1971 година.

    Васил Метев е един от основателите на филиала на Софийския университет в Благоевград, днес Югозападен университет "Неофит Рилски". Избран е за доцент във Висшия педагогически институт в Благоевград (1980). Ръководи катедрата по педагогика, седем години е заместник декан (1982 – 1989 ) и ръководи катедрата по методика на обучението и история на природните науки.

    Бил е председател на Съюза на учените в Благоевград и член на Управителния съвет (1991 – 1998).

Преподавателска дейност:

    Работи като учител по физика във Втора гимназия в кв. Лозенец и като образцов учител в Пето училище в кв. Павлово.

    През 1994 година е избран за професор по методика и история на физиката. Чете лекции по учебно технически средства, методика на решаването на задачи по физика, история на физиката и философски проблеми на физиката.

    Васил Метев е бил експерт на ЮНЕСКО (1963) и Р-4 (full professor) на ЮНЕСКО. Чете лекции във Варшавския университет, в Университета на Гжежов, Ленинград, Будапеща, Балатон, Букурещ, Берлин, Ситард (Холандия), Брага (Португалия).

Награди:

    Орден "Св. Св. Кирил и Методий" І степен (Указ № 1033/21.05.1974).

    Професор Васил Метев е бил член-кореспондент на Международната академия по информатизация към ООН (от 1996).

Публикации:

В. Метев, Найден Геров и обучението по физика преди Освобождението по случай 140 години от рождението му, Физико-математическо списание, 6 (3) (1963).

В. Метев, Приносът на Найден Геров за обучениет по физика, Известия на научно-изследователския институт по педагогика "Акад. Т. Самодумов" <20> (1967).

Използвана литература:

Р. Стоянова, Г. Стефанова, Г. Чингов, Професор Васил Метев на 70 години, Светът на физиката (1) с. 79-80 (2002)

Л. Спасов, Г. Камишева (съст.), Милко Борисов за себе си и другите за него, Акад. изд. "Проф. М. Дринов" (2008) с. 210.

сп. “Физика”, кн. 6/91, с. 32-33

в-к “Демокрация”, 28.10.1996, с. 24

Начало