Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки


English
Институт по физика на твърдото тялоМемоариСъздаден: 20 януари 2011 г.
Променен: 5 май 2011 г.


Професор д.х.н.
ЦВЕТАН БОНЧЕВ
(30.08.1929 – 09.09.1995)


Роден е в София.

Образование

    Завършва химия в Софийския университет. Специализира в Московския държавен университет и в Делхи, Индия.

Научни изследвания:

    Проф. Цветан Бончев работи в областта на експерименталната ядрена физика (Гайгер-Мюлерови броячи, Мьосбауерова спектроскопия, студен ядрен синтез, ядрено приборостроене) [1].

Професионален опит:

    В Софийския университет ръководи катедрата по атомна физика и Физическия факултет като заместник декан и декан [2].

Преподавателска дейност:

    Асистент (1951 – 1955), старши асистент (1955 – 1961), главен асистент (1961 – 1966).

    Доцент (1966).

    Професор (1985).

    Води курсове по експериментална ядрена физика, по атомна и по ядрена физика [3]

Публикации:

Ц. Бончев, Л. Митрани, Практикум по атомна физика, (1961)

М. Борисов, А. Дацев, И. Златев, Цв. Бончев, И. Желязков, И. Лалов, Хр. Костов, П. Мисов, П. Паликарска, Хр. Цеков, Физика. Учебник за ХІ клас на Общообразователните трудово политехнически училища, 1 изд. (Народна просвета, София, 1972), 2. изд. (Народна просвета, София, 1974), 3. изд. (Народна просвета, София, 1975), 4. изд. (Народна просвета, София, 1979)

Ц. Бончев, Катедрата Атомна физика, Бюлетин на ДФБ, (2), 9–11 (1989)

Използвана литература:

  1. In Memoriam, Светът на физиката, (4), 59 (1995)

  2. В. Николова, Възпоминание за проф. Цветан Бончев и проф. Е. Вапирев, Светът на физиката, (4), 471–472 (2005)

  3. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него (1921 – 1998), (Марин Дринов, София, 2008) с. 180

Начало