Bulgarian Българска академия на науките Институт по физика на твърдото тяло English

УВОД В ТЕОРЕТИЧНАТА ФИЗИКА
Част І. Учение за материята. Обща механика. Механика на деформиращите се тела. Теория на топлината
Проф. ГЕОРГИ Ив. МАНЕВ
Университетска библиотека No 189, 1938, 555 стр.


–>

Съдържание

Предговор    Азбучен указател

Параграфи:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50


Начало

Създаден: 24 октомври 2011 г.
Променен: 8 януари 2016 г.