Bulgarian Българска академия на науките Институт по физика на твърдото тяло English

УВОД В ТЕОРЕТИЧНАТА ФИЗИКА
Част ІI. Учение за етера. Електричество и магнетизъм. Теория на светлината. Атомистика на електричните явления
Проф. ГЕОРГИ Ив. МАНЕВ
Университетска библиотека No 224, 1940, 553 стр.


Предговор

Съдържание

Параграфи:
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
81, 82, 33, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
91, 92, 43, 94, 95, 96


Начало

Създаден: 24 октомври 2011 г.