Home
Physicists
Documents
Apparatus
Books
Photographs
Exhibitions
References
Symposium
Donors
Links


Bulgarian
Institute of Solid State Physics

Created: 5 September 2011Biography
ALEXANDER IVANOV RAEV
(28.08.1912 – 1999)


Born:

    Alexander Raev was born in Perm (Russia).

Education:

       He studied physics at the Sofia University (1933 - 1937).

Research:

    He investigated technical physics mainly - ultra-high frequency (microwave ) electronics.

Professional experience:

    Alexander Raev was Assistant Professor (1940 - 1944), Associate Professor (1948 - 1962), Professor (1962 - 1977).

Teaching activities:

    Alexander Raev lectured physics at the Sofia University (1955 - 1977).

References:

  1. Л. Спасов и др., Милко Борисов за себе си и другите за него, София, Акад. изд. "Проф. М. Дринов" (2008) с. 222

  2. Все още 35-годишен [Александър Раев], Светът на физиката (1992) кн. 4, с. 229

  3. К. Коленцов, Защо запазва младостта проф. Раев, Светът на физиката (1) с. 52 (1993)

  4. К. Коленцов, Професор Александър Раев – една колоритна личност в науката и живота, Наука, (3-4) с. 61 (1999)

  5. Почина доайенът на физическата колегия у нас проф. Александър Иванов Раев (1912–1999), Светът на физиката (3) с. 274 (1999)

Back