Музей по история на физическите науки в България
Bulgarian English
Посветен на 110 години от рождението на академик Георги Наджаков

ТРИТЕ НАЙ-ЗНАЧИМИ БЪЛГАРСКИ ОТКРИТИЯ ВЪВ ФИЗИКАТА

Красимира Тодорова
132 СОУ„Ваня Войнова”, 11 клас
ragnel@abv.bg

       Подробно е представена дейността на академик Георги Наджаков и откритото от него явление „фотоелектретно състояние на веществата”, което намира приложение в електофотографията и ксерографията, както и контактно - потенциалния фотоволтаичен ефект, които го правят първият отличен с вписване в „Златната книга” български учен и изследовател, автор на откритие № 1.

       Представено е и второто откритие в областта на физиката, осъществено от професор дфн Велко Йорданов Заячки и професор дфн Павел Костадинов Марков, в областта на физиката на високите енегрии.

       Отделено е внимание на последното откритие, вписано в „Златната книга” – откритие № 16, магнитно-кръгов ефект – „формиране на Дичеви пръстени”, което представлява една голяма крачка към изясняване на магнитните явления.

       Доклада показва постигнатите от българските физици успехи, с които те заемат своето достойно място в развитието на физиката през XX век.


Български открития във физиката
2006, 0:42
К. Тодорова

Адрес:
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ"
Българска Академия на Науките
бул. Цариградско шосе 72
1784 София, България
Телефон: +359 2 979 58 31м GSM +359 899 75 05 90
Факс: +359 2 975 36 32
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
Skype: physmuseum

Начало

Създаден: 15 септември 2006 г.
Променен: 1 октомври 2015 г.