АРХИВ

 E v e n t s 2012
2011
2010
2008
2006
2004
2002
2001

 A n n u a l   R e s e a r c h   R e p o r t 2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002 Част I
Част II
2001 Част I
Част II

2012

17th ISCMP
"Open Problems in Condensed Matter Physics, Biomedical Physics and their Applications"
2 - 7 септември, 2012
Варна, България2011

НАУЧЕН СИМПОЗИУМ
"Разпространение и развитие на физико–математическите знания на Балканите"
17-18 октомври, 2011
София, БългарияНАУЧНА СЕСИЯ
"In memoriam Assoc. Prof. Dr. Marin D. Mitov"
/1951-2011/

9 ноември, 2011
ИФТТ, БАН2010

16th ISCMP
"Progress in Solid State and Molecular Electronics, Ionics and Photonics"
29 август - 3 септември, 2010
Варна, България2008

Іва Национална работна среща по нови материали
"Физични свойства на оптични, фероелектрични и феромагнитни кристали"
27 - 29 септември, 2008
Гюлечица, Рила, България
15th ISCMP
"Interfaces, thin films and Biomolecular layers"
August 31 - September 5, 2008
Varna, Bulgaria2006

НАУЧЕН СИМПОЗИУМ
"Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България"
(Посветен на 110 години от рождението на академик Георги Наджаков)

16 - 17 октомври, 2006
София, България
14th ISCMP
"Advances in the Micro and Nano Physics of Solid and Soft Matter"
(dedicated to the 110 anniversary of Acad. George Nadjakov)

September 17 - 22, 2006
Varna, Bulgaria2004

Seminar RODOPI   / Photos /
April 15 - 17, 2004
Bulgaria13th ISCMP
"Advances in the Physics and Technology of Solids and Soft Condensed Matter"
August 30 - September 3, 2004
Varna, BulgariaThe NATO Advanced Study Institute
"Nanostructured and Advanced Materials for Applications in Sensor,
Optoelectronic and Photovoltaic Technology"

September 6 - 17, 2004
Sozopol, Bulgaria2002

34th EGAS
"34th Europian Conference of Atomic Spectroscopy"
July 9-12, 2002
Sofia, Bulgaria12th ISCMP
"Contemporary Trends in Condensed Matter Science and Technology"
September 1-6, 2002
Varna, Bulgaria2001

2nd IPW CPCM
"Quantum Phases and Phase Transitions"
July 28 - August 7, 2001
Pamporovo, BulgariaНагоре