http://www.bas.bg/
Отдел Иновации
Ръководител: ст. н. с. Стефан Андреев
http://www.issp.bas.bg


Цели: Трансфер на знания и технологии за подпомагане развитието на промишлеността, държавата и обществото чрез предоставяне на информация, консултации и нови разработки.


Услугите, които предлагаме:
- Консултации по проблеми, свързани с дейността на различни организации и фирми;
- Осъществяване на проекти, които са от интерес за наши партньори;
- Съдействие за подготовка на национални и международни проекти.

Готови сме да обсъдим възможността за съвместна дейност по различни теми, които бъдат предложени.


Разработки с приложен характер, които са изпълнени в ИФТТ и по които имаме готовност да продължим работа съвместно с други организации и фирми:

1. Серия от кварцови термопреобразователи, покриващи температурен интервал от 4,2К до 450К.
2. Измерителни генератори, предназначени за включване на различни кварцови преобразователи.
3. Подобрен резонатор на РПАВ със златна електродна структура и повишено подтискане на паразитните напречни вълноводни модове.
4. Твърдотелен сензор за алкохол на основата на n – канален транзистор с активен слой SiO2.
5. Твърдотелен микросензор за амоняк на основата на полеви транзистор с активен слой SnO2.
6. Твърдотелен микросензор за влага с активен слой SnO2.
7. Твърдотелен температурен сензор (0–60 oC) на основата на полеви транзистор.
8. Твърдотелен микросензор за детекция на магнитно поле (3-50 Oe) с активен слой от пермалой.
9. Твърдотелен микросензор за детекция на магнитно поле до 1T на основата на Si p – n - p транзистор.
10. Гама магниторезистивни твърдотелни микросензори (MR500, MR700, MR1000).
11. Проектиране и технология за реализиране на специализирани линейни магниторезистивни сензори по поръчка.
12. Твърдотелен сензор на влага на основата на порьозен силиций.
13. Специализиран магниторезистивен сензор за измерване на ъглово отклонение.
14. Прецизна двойка Хелмхолцови бобини, 20kA/m.
15. Серия прототипи на магнитни сензори за позициониране.
16. Огледала за лазери.
17. Широкоивични огледала (ширина на зоната на високо отражение – ~300 nm).
18. Тясноивични интерференчни филтри с предварително зададени характеристики.
19. Просветляващи покрития за видимата и близката инфрачервена област.
20. Многослойни поляризатори.
21. Модулатори на лазерна светлина.
22. Рефрактометрична сензорна структура за химията и биологията.
23. Акустоелектронен конволвер.
24. Устройство за визуализиране на неравномерности по повърхности.
25. Нивомер за течности.
26. Устройство за контрол на състава на серия образци, напр. за откриване на фалшиви монети.
27. Устройство за проверка на отклонения в състава на течности.
28. Сканиращ тунелен микроскоп (за въздушна среда).
29. Визуализатор на акустични вълни в пиезорезонатори.
30. Универсална платформа за апаратури (набиране на данни, компютър, лабораторно захранване, непрекъсваемо захранване).
31. Градивни блокове: а) прецизно 10 канално лабораторно захранване; б) непрекъсваемо захранване; в) високоволтови усилватели.
32. Специализирана бобина за магнетизация на тънкослойни структури.
33. Лабораторен модел на устройство за различаване на видове млека (краве, овче, биволско).
34. Устройство за изобразяване на светлинна знакова информация с подсветка от електролуминесцентна структура.За осъществяване на контакти:
ст. н. с. Огнян Иванов
служебен тел.: 979 57 23
мобилен тел.: 0899 977 880
e-mail: ogi@phys.bas.bg