З 
Телефонен указател
  Телефон:   (+359 2) 979 (xxxx)         E-mail:  ....@issp.bas.bg

Име Работно място E-mail
фамилно собствено бащино сграда стая тел.
Зафирова Благовеста Събева ЦС 217 5768 blzaf
Захаринчева Емилия Димитрова ЦС 222 5696 zah@phys.bas.bg