Ц 
Телефонен указател
  Телефон:   (+359 2) 979 (xxxx)         E-mail:  ....@issp.bas.bg

Име Работно място E-mail
фамилно собствено бащино сграда стая тел.
Цачев Цачо Красимиров ИФТТ 329 5730 dunkman@mail.bg
Цветанова Лилия Иванова ЦС 315 5780 lilyzvet
Цветков Цветомир Евстатиев ИФТТ-2 210 5820 tstsv
Цветкова Таня Цветанова ЦС 12    
Ценкова Юлия Георгиева Опт 31 5732  
Цонев Любомир Владимиров ИФТТ-2 209 5813 lyubo