Р 
Телефонен указател
  Телефон:   (+359 2) 979 (xxxx)         E-mail:  ....@issp.bas.bg

Име Работно място E-mail
фамилно собствено бащино сграда стая тел.
Радева Екатерина Иванова АЕ 12 5738 eradeva
Радков Иван Стоянов БРВ   5975  
Райчева Здравка Генчева АЕ 14 5826 zdravka_raicheva@yahoo.co.uk
Ранкова Цецка Славчева Опт 27 5732  
Рафаилов Петър Методиев ЦС 224 5698 crystlab
Рачкова Августина Светославова ст.ел.   5712  
Рашев Светослав Славов ЦС 317 364 rashev
Рупенян Алиса Бохос ИФТТ-2 131 5825 alisa