Н 
Телефонен указател
  Телефон:   (+359 2) 979 (xxxx)         E-mail:  ....@issp.bas.bg

Име Работно място E-mail
фамилно собствено бащино сграда стая тел.
Назърова Елена Кръстева НТ 30 211 nazarova
Найденова Станимира Боянова Опт 55 5724 biolayer
Нарадинян Харитюн Маркар ЦС 512 5750 harry
Неова Малина Баева ЦС 213 5701 malina
Нешева-Славова Диана Димитрова ЦС 315 5686 nesheva
Николов Николай Киров ЦС 319 5747  
Николов Петър Велинов ЦС 230 5734  
Николова Весела Славейкова АЕ 5 5685 vessy
Николова Лина Тодорова Опт 49 5720  
Николова Таня Тодорова ЦС 308 734 tanya