Л 
Телефонен указател
  Телефон:   (+359 2) 979 (xxxx)         E-mail:  ....@issp.bas.bg

Име Работно място E-mail
фамилно собствено бащино сграда стая тел.
Лазаров Юлиан Василев АЕ 8 5682, 5715 julian
Леви Зелма Моис ЦС 524 5691 mateeva@phys.bas.bg
Ловчинов Васил Атанасов НТ 26 5774,
9746265
lovcinov
Ловчинов Константин Димитров НТ 21 5797 lov4