Х 
Телефонен указател
  Телефон:   (+359 2) 979 (xxxx)         E-mail:  ....@issp.bas.bg

Име Работно място E-mail
фамилно собствено бащино сграда стая тел.
Хаджихристов Георги Бориславов ЦС 319 5747 georgibh
Харбова Стефка Александрова АЕ 5 5685 sharbova
Хинкова Надежда Христова ЦС 207 5744  
Хинов Христо Петков Опт 42 5796 hinov
Христова Катя Кирилова ЦС 212 5787 kkp