Д 
Телефонен указател
  Телефон:   (+359 2) 979 (xxxx)         E-mail:  ....@issp.bas.bg

Име Работно място E-mail
фамилно собствено бащино сграда стая тел.
Данеш Парване Бахрам ЦС 301 5766 danesh
Дединска Любомила Кирилова ЦС дир. кабинет 5792 buba
Денчева-Заркова Мария Йорданова Опт 55 5724 biolayer
Держански Александър Иванов Опт 42 5796 aid
Димитров Димитър Атанасов НТ 26 5774 dimitrov
Димитров Красимир Димитров ЦС 10 441 krasimir
Димова Емилия Стоянова ЦС 521 5745 edimova
Добрева Светла Ганчева ЦС 221 247 cristlab
Дюлгерова Ренна Бориславова ЦС 312 5740 renna
Дянков Георги Лалев ИФТТ-2 207 5809 libradia