Ч 
Телефонен указател
  Телефон:   (+359 2) 979 (xxxx)         E-mail:  ....@issp.bas.bg

Име Работно място E-mail
фамилно собствено бащино сграда стая тел.
Чаушев Ганчо Тенев ЦС 524 5691 tschau@phys.bas.bg