Б 
Телефонен указател
  Телефон:   (+359 2) 979 (xxxx)         E-mail:  ....@issp.bas.bg

Име Работно място E-mail
фамилно собствено бащино сграда стая тел.
Балабанов Стефан Михайлов ст.ел.   5712 sbalab
Балчев Ивайло Иванов ИФТТ-2 28 5801 balchev
Балчев Николай Андреев ИФТТ-2 237 5828 nbal
Бивас Изак Маир Опт 32 5725 bivas
Бинева Ирина Елкова ЦС 318 5743 irka
Благоев Кирил Борисов ЦС 101,521 5790,5745 kblagoev
Благоева Благовела Гаврилова ЦС 313 5719 n.sabotinov
Божков Божан Кирилов ЦС 23 321 bozho
Бораджиев Явор Янков АЕ 16 5811  
Боянова Ани Любенова ЦС 209 5784 boianova
Бранкова Деница Миткова ИФТТ-2 129 5825 mitkova
Бушев Михаил Константинов НТ 22 5706,5797 mbush@abv.bg