A 
Телефонен указател
  Телефон:   (+359 2) 979 (xxxx)         E-mail:  ....@issp.bas.bg

Име Работно място E-mail
фамилно собствено бащино сграда стая тел.
Аврамов  Иван Димитров АЕ 15 5762 iavramov
Александрова Сашка Петрова ЦС 301 5766 salex
Ангелов Андрей Кирилов ИФТТ-2 207 5809 a_angelo@inrne.bas.bg
Ангелов Димитър Ангелов ИФТТ-2 202 5817 dangelov
Ангелов Иван Райков Опт 21 5783  
Ангелов Тодор Милчев Опт 51 5684 tangelov
Ангелова Елена Петкова ИФТТ-2 202 5817 evidol
Андреев Андрей Ценов ЦС 217 5768 anandr
Андреев Стефан Кирилов ЦС 597 5819 sens
Анева Здравка Иванова ЦС 220 5794 zdaneva@phys.bas.bg
Антонова Красимира Тодорова ИФТТ-2 204 5822 krasa
Арсова Дарина Димитрова ЦС 318 5743 darsova@phys.bas.bg
Астаджов Димо Николов Опт 43 5761 dnasta
Атанасов Митко Живков АЕ 14 5826 mat
Атанасова Елена Димова ИФТТ 329 5742 elenada