АЛЕКСАНДЪР  Г.  ПЕТРОВ

Академик, дфн.
ДИРЕКТОР
Институт по физика на твърдото тяло
"Академик Г. Наджаков"ISSP_logo

photo   Адрес:
    Институт по физика на твърдото тяло "Академик Г. Наджаков",
    Българска Академия на Науките,
    бул. Цариградско шосе 72,
    1784 София,  БЪЛГАРИЯ

Fax:  (+359 2) 975 36 32
Тел.:  (+359 2) 875 80 61
E-mail:  director@issp.bas.bg

1948  – Роден в Стара Загора ( 27 май 1948 г. )

1966  – Завършил средно обрзование в Първо Средно Училище "Иван Вазов", Стара Загора, физико-математически профил.

1970  – Завършил висше образование по Атомна физика в СУ "Св. Кл. Охридски", София.
      Дипломна работа: Диелектрични свойства на нематични течни кристали с елипсоидални молекули.

1974  – Защитил кандидатска дисертация по физика в ИФТТ - БАН, София.
      Дисертация: Електрическа поляризация на нематичните течни кристали: диелектрични и флексоелектрични свойства.

1987  – Защитил докторска дисертация по физика, СНС по ФКМ при ВАК.
      Дисертация: Молекулна физика и биофизични аспекти на лиотропното течнокристално състояние на веществото.Звания и длъжности:

У нас:

1971–74  – Физик, Лаборатория "Течни кристали", ИФТТ - БАН;
1974–84  – Научен сътрудник ІІ - І ст., ИФТТ - БАН;
1974–89  – Научен секретар на Лаб. "Течни кристали";
1984–90  – Старши научен сътрудник ІІ ст., ИФТТ - БАН;
1990–2003  – Старши научен сътрудник І ст. ИФТТ - БАН;
1991–понастоящем  – Ръководител на Лаборатория "Биомолекулни слоеве", ИФТТ - БАН;
1999–понастоящем  – Директор на ИФТТ - БАН;
2003–понастоящем  – Академик;
2006–понастоящем  – Ръководител на направление "Физика на меката материя", ИФТТ - БАН.

В чужбина:

 • Гост-доцент, Университет Лайпциг (1980);
 • Гост-професор, Технически университет, Мюнхен (1988);
 • SERC Старши изследовател, Университет Нотингам (1989-1990);
 • Гост-професор, Университет Париж-Юг, Орсе (1993);
 • NSF Гостуващ учен, Университет Сиракуза, САЩ (1993);
 • Старши стипендиант на ЕО, Университет Нотингам (1994);
 • Гост-професор, Университет Калабрия (1994);
 • Главен български изследовател, British Council Academic Link с Университета в Нотингам (1991-1996);
 • Главен български изследовател, NATO Collaborative Research Grant с Университета Шефирд-Халам (1994-1996);
 • Главен български изследовател, Royal Society Collaborative Grant с Университета в Нотингам (1996-1997);
 • Гостуващ учен, Университет Лайпциг (1997);
 • Експертно посещение по НАТО, Университет Бъфало, САЩ (2001);
 • JSPS Fellow, Университет Сага, Япония (2000 и 2002);
 • Гост-професор, Университет Калабрия (2004, 2006).


Публикации:

Над 160 рецензирани оригинални статии по физика на течните кристали, биофизика на мембраните и биомолекулна електроника в международни списания и трудове на конференции.
Поканени 4 обзора в списания: ЖВХО им. Д.Менделеева (1983), в European Biophysics Journal, Springer (1994) в ВВА - Reviews on Biomembranes, Elsevier (2002) и Analytica Chimica Acta, Elsevier (2006). Монографичен обзор в Progress of Surface Science, Pergamon (1984). Поканени глави от книги в in EMIS Datareviews Series (2001) и Elsevier Science (2003).
Монография на английски език: "Лиотропнoтo състояниe на веществото: Молекулна физика и физика на живата материя", Gordon & Breach Publs., L.-N.J. (1990) – Отличена с Академичната награда по физика за 2000 г.
Над 1000 цитирания на трудовете.Професионално признание:

 • Научен секретар, ІІ Изт.-Европейска конференция по течни кристали, Слънчев бряг, България (1977);
 • Научен секретар, Международна школа-колоквиум "Лиотропни течни кристали и биомембрани", Варна, България (1984);
 • Зам.-Председател, V Европейска конференция по течни кристали, Боровец, България (1987);
 • Гост-редактор, Molecular Crystals and Liquid Crystals (1987);
 • Член на Международния Оргкомитет на Европейските конференции по течни кристали (1989-99);
 • Член на Международния Оргкомитет на 2nd Liquid Matter Conference на EPS, Флоренция (1993);
 • Член на УС (1992- );
 • Зам.- Председател на Съюза на Физиците в България (1995-2001);
 • Член на Комисията на ВАК по Физика (1994-97);
 • Председател на Научния съвет на ИФТТ - БАН (1995-99);
 • Член на ръководството на Секция "Физика" на СУБ и носител на Почетна грамота на СУБ за 2003;
 • Председател на Специализирания научен съвет по Физика на кондензираната материя при ВАК (2003 - );
 • Член на ОС на БАН (1995- );
 • Член на редколегията на European Biophysics Journal (1991- );
 • Член на редколегията на Europhysics News (1995-2000);
 • Член на редколегията на списание "Жидкие кристаллы" (2002-);
 • Президент на Българското Течнокристално Общество (2000- );
 • Съорганизатор на 1 и 2 Международни конгреси по флексоелектричество (Бъфало, САЩ, 2001 и Хюстън, САЩ, 2003);
 • Носител на Медала "Фредерикс" на Руското течнокристално общество за: "Забележителни работи в областта на физиката на течните кристали" (2004).


Списък на научните публикации

 Нагоре