Централна библиотека - БАН
Webmail
 
 
Европейски проект

Изследователски потенциал (REGPOT-2012-2013-1)

„Повишаване на научния и иновационния капацитет на ИФТТ БАН в областта на многофункционалните наноструктури" 40 години ИФТТ 
ЮБИЛЕЕН СБОРНИК / 2003-2012 /

 
 

IFTT-2012
ИФТТ
Научни постижения /2012/

picture_ISSP  

Mail-adress Адрес:  бул. Цариградско шосе 72, 1784 София, БЪЛГАРИЯ

Факс:  (+359 2) 975 36 32      Тел.:  (+359 2) 875 80 61

E-mail:  director@issp.bas.bg