Актуални обяви
 

   Обява за наем    от 10.10.2014 - 16.10.2014 г.

Обяви - архив
 

  Обява за наем    от 12.06.2014 - 18.06.2014 г.

  Обява за наем    от 16.05.2014 - 26.05.2014 г.

  Обява за наем    от 26.09.2013 г.

  Обява за наем    от 10.10.2013 г.

  Тристранен договор към обява от:    10.10.2013 г.

  Обява за наем    от 23.10.2013 г.

  Обява за наем на гаражни клетки    от 14.11.2013 г.

  Обява за наем    от 29.11.2013 - 5.12.2013 г.

  Обява за наем    от 5.12.2013 - 11.12.2013 г.

  Обява за наем    от 11.12.2013 - 17.12.2013 г.

  Обява за наем    от 14.12.2013 - 20.12.2013 г.

  Обява за наем    от 24.01.2014 - 30.01.2014 г.

  Обява за наем    от 10.02.2014 - 17.02.2014 г.

  Обява за наем    от 13.03.2014 - 20.03.2014 г.

   Обява за наем    от 21.07.2014 - 28.07.2014 г.

   Обява за наем    от 17.07.2014 - 28.07.2014 г.